Kýlem vzhůru na dně vranovské přehrady. Tak by nejspíš už musel ležet hydrobus Dyje, pokud by jeho stav měl věrně odrážet iniciativu a schopnost svého majitele při vyřizování úředních náležitostí. Plavidlo přivezené Martinem Balíkem loni v srpnu na Znojemsko stále nemá potřebné doklady pro řádný provoz.

„Majitel lodi má zatím zvláštní povolení k umístění na vodní cesty do konce července. Čekáme, kdy nám dodá inspekční zprávu o technické prohlídce plavidla. Tu potřebuje k získání lodního osvědčení a zápisu do evidence,“ sdělil Zbyněk Vařeka, vedoucí oddělení dokladů plavidel přerovské pobočky Státní plavební správy.

Na základě prozatímního povolení smí Balík s hydrobusem na přehradě kotvit a případně provést zkušební plavby pro účely technické prohlídky. Osvědčení a zápis potřebuje k tomu, aby vůbec mohl chystat komerční přepravu lidí. Odborníci přirovnávají zmíněná řízení ke státní technické kontrole u aut.

Znojemský deník Rovnost se pokusil získat aktuální vyjádření Martina Balíka. „Je v Maďarsku a nevím, kdy se vrátí,“ reagoval muž, který zvedl jeho mobilní telefon a nepředstavil se.

Majitel lodi nemá a v dohledné době nezíská přístup k pozemkům, kde si chtěl vybudovat kotviště. Povodí Moravy totiž požádal o pronájem zejména těch míst, kde už několik let stojí obdobná zařízení Lodní dopravy Vranov.

„Pan Balík žádal o pronájem pěti míst. Vyhovět můžeme v případě lokalit Bítov-Horka a Chmelnice. Další navrhované pozemky blíže hrázi jsou buď již pronajaté, nebo technicky nevyhovují podmínkám pro lodní dopravu,“ sdělila mluvčí Povodí Veronika Slámová.

Vůči majiteli lodi mají vodohospodáři sérii požadavků. „Před podpisem nájemních smluv musí pan Balík předložit celkový záměr své společnosti na přehradě. Požadujeme, aby sdělil účel, za jakým chce pozemky pronajmout, a to včetně výhledu do budoucna. Musí rovněž doložit ceník a přepravní podmínky lodní dopravy,“ vypočítala Slámová.

Upozornila, že Povodí trvá i na tom, aby společnost přesně řekla, jak má zajištěné technické zázemí lodní dopravy. „Jde zejména o uvedení míst, kde budou tankovat pohonné hmoty a vyčerpávat odpadní vody. Zajímá nás také zajištění zazimování plavidla nebo umístění lodi mimo hladinu přehrady při opravách,“ doplnila mluvčí.

Z počínání konkurenta je rozmrzelý šéf společnosti, která vozí výletníky a rekreanty mezi vranovskou hrází a bítovskou zátokou. „Upřímně řečeno jeho počínání nerozumím. I kdyby si všechna povolení nakonec vyřídil, není mi moc jasné, odkud kam chce se svou lodí jezdit,“ podotkl jednatel Dalibor Dufek.
Připustil, že počínání majitele hydrobusu vneslo nejistotu i do plánů na stavbu třetího plavidla pro jejich vranovskou flotilu. „Musíme brát v potaz letošní slabší sezonu kvůli zavřenému Vranovu, nejistotu ohledně dalšího počínání majitele hydrobusu a další faktory,“ podotkl Dufek.