„Během celého dne mohou lidé nakoupit a darovat potraviny v každém z těchto zmíněných obchodních řetězcích ve Znojmě. U vchodu obdrží informační letáček včetně doporučení, které potraviny nakupovat. Vzhledem k okolnostem distribuce a skladování je ale potřeba nakupovat pouze trvanlivé potraviny. Potraviny vloží lidé do svého nákupního košíku a po zaplacení odevzdají za pokladnami do označených a pro tento účel připravených nákupních košíků," informovala o akci Veronika Miholová z Oblastní charity Znojmo.

Po dobu sbírky budou v obchodech přítomni zaměstnanci charity a dobrovolníci, kteří se budou podílet na organizaci. Darované potraviny poputují pro potřeby Oblastní charity Znojmo, která je rozdělí do svých vybraných charitních služeb, které pomáhají lidem v nouzi.

„Vámi zakoupené a darované potraviny tak Oblastní charita Znojmo použije na přímou pomoc chudým a sociálně slabým rodinám, potraviny pomohou také maminkám s dětmi v tísni, lidem bez domova a dalším osobám v tíživé životní situaci," dodala pracovnice znojemské charity.

Více informací je na www.potravinypomahaji.cz.