„Rada města se na svém minulém zasedání rozhodla obeslat tři firmy s výzvou k podání nabídky na organizaci soutěže na dodavatele právního poradenství. Je to postup vyžadovaný zákonem, protože by mohlo jít o nadlimitní zakázku,“ vysvětloval mluvčí rady Pavel Jajtner.

V případě města Znojma má nadlimitní zakázka hodnotu minimálně šest milionů korun bez daně, tedy sedm milionů a dvě stě tisíc korun s daní. „Návrh na to, které firmy oslovit, dali sociální demokraté,“ dodal lidovec Jajtner.

Podle starosty Zbyška Kaššaie (ČSSD) chce město hlavně jiného organizátora veřejných soutěží než společnost RTS, která je pro Znojmo dosud zajišťovala. „Cílem bylo najít jinou firmu, protože RTS je spjata s minulostí. Proto jsme vybrali z trhu tři organizátory. Našli jsme je na internetu,“ uvedl Kaššai.

Pohled na internetové stránky oslovených firem a do veřejných registrů ukazuje jednu zvláštnost. Z usnesení rady plyne, že výzvu dostal boskovický právník Adam Wilk, ostravská společnost Unitender a společnost Wallet z Prahy. Z webu boskovického advokáta Wilka je ale zřejmé, že adresa jeho pražské pobočky se shoduje se sídlem společnosti Wallet. A jednatel Walletu Martin Cetkovský má ve své další společnosti, Tama Real, za společníka Tadeusze Wilka. Otce právníka Adama Wilka. Ten přitom na svých webových stránkách organizování veřejných soutěží ani nenabízí.

Kritika exstarosty

Právní služby město sjednávalo externě už v minulosti. V uplynulém volebním období radnice zvolila spolupráci s brněnskou právní kanceláří. Výběr kanceláře provázela tehdy kritika, že exstarosta Petr Nezveda nechal vybrat firmu, na niž měl vazby z dřívějšího podnikání. Nezveda námitky odmítal s tím, že nabídka vyhrála u všech členů komise. Dodával, že jelikož jako starosta nese odpovědnost za podepsané smlouvy, musí mít k právníkům adekvátní důvěru.

„Město platí brněnské právní kanceláři na základě smlouvy od února 2007 měsíční paušál osmdesát tisíc korun. Právní služby v rámci paušálu zahrnují vymáhání pohledávek, poradenskou a konzultační činnost, analýzu a rozbor jednotlivých případů a další věci. Přesnou evidenci toho, co externí právní kancelář zastoupená Mgr. Lederem přesně dělá, nevedeme,“ informovala mluvčí radnice Renáta Šimečková.

I Kaššai zůstává jen u obecného popisu agendy pro budoucí právní rádce města, kteří mají za své služby inkasovat miliony. „Městští právníci by měli být experty na tématiku odboru, pro který pracují. Například majetkového. Ale pro různé sporné záležitosti, pro pracovněprávní nebo trestněprávní věci, je potřeba erudovaná firma. Stejně postupují všechna velká města,“ řekl starosta.

Právě rozbor činnosti dosavadní právní kanceláře by měl být přitom podkladem pro vypsání výběrového řízení na nové právníky. „Město by si v první řadě mělo udělat analýzu toho, jaké právní služby vlastně bude potřebovat. Třeba podle toho, co dělala dosavadní právní kancelář. Pokud tam velké procento případů tvoří třeba exekuce kvůli nezaplaceným poplatkům, nájmům a podobně… Při nich jde prakticky o vyplnění typizovaného formuláře a jeho zaslání na soud. To může dělat jeden ze čtyř právníků, které město nyní samo zaměstnává. Platit někomu přes milion a půl ročně za to, že bude vyplňovat formuláře, mi přijde jako plýtvání,“ řekl třeba právník Jiří Feichtinger, který má právě se zadáváním veřejných zakázek bohaté zkušenosti .

Sjednocení organizací

I dosavadní právníci ale podle starosty inkasují ročně od Znojma více peněz, než jen prosté vynásobení jejich osmdesáti tisícového paušálu dvanácti měsíci. „Celkové náklady na právní služby dosud činí kolem sto čtyřiceti tisíc měsíčně, protože k paušálu pro kancelář je nutné připočítat ještě náklady na služby pro příspěvkové organizace jako je Beseda nebo správa nemovitostí,“ argumentoval Kaššai.

Dodal, že vedení radnice nyní chce všechny právní služby pro město a jeho organizace sjednotit. „Ve výsledku může město proti stávající situaci ušetřit, nebo platit nanejvýš stejnou sumu,“ tvrdí starosta.

Reagoval také na fakt, že město nyní platí pět vlastních právníků. „Je možné, že počet právníků snížíme. Záležet bude na doporučeních, která vyplynou z auditu. Pokud se ukáže, že je vhodné provést restrukturalizaci, uvolní to určité finanční prostředky a město ušetří,“ uvažoval Kaššai.

Znojemští radní se zadáváním prvních veřejných zakázek nemají štěstí. Firmu, která provede první část chystaného auditu hospodaření a fungování radnice, začali hledat až na podruhé. První zadání soutěže zmařila úřednická chyba. Na tom, jak reálně zahájit plnění jednoho ze svých klíčových předvolebních sloganů se navíc radní domlouvali prakticky tři měsíce. Přitom právě otevřenost a transparentnost byla dvě hlavní hesla, kterými se všechny, dnes koaliční strany zaklínaly.

MARTIN MOŠTĚK
DANIEL SMOLA