„Variantou je požádat občany pokud si chtějí napustit bazén, zda by mohli oznámit na obecní úřad termín, aby se nenapouštěly bazény v jeden den, ale pokud možno postupně. V období sucha bychom občany upozornili rozhlasem na zákaz zalévání pitnou vodou,“ informovali představitelé na webu obce v usnesení z jednání.

Turisty na Znojemsku vozí i Vinobus VOC Znojmo.
Vinobus chystá další sezonu. Navzdory potížím s penězi

Vedení obce zvažuje řešení, jak v budoucích letech zajistit svým občanům dostatek pitné vody.