„Zastupitelé mi uložili, abych s projektanty projednal, jak projekt zlevnit. Nápad samotný se jim líbil, ale chtějí dosáhnout nižší ceny,“ uvedl starosta Jaroslavic Petr Zálešák. Budova někdejší malé školy na okraji obce u nové zástavy při potoce Daníž je už v nevyhovujícím stavu a obec požádala o vydání demoličního výměru. Hřiště měla zaplnit pozemek po ní.