Je největším rybníkem na Znojemsku, druhým největším na jižní Moravě a jedenáctým největším v zemi. Zámecký rybník je ale také jedním ze dvou Jaroslavických rybníků. Pro lidi ze Znojemska jsou známé hlavně kvůli pravidelným podzimním výlovům, málokdo však už ví, že jsou učiněným rájem vodního ptactva. Dnešní díl seriálu Přírodou Znojemska se věnuje právě jim.

Jaroslavické rybníky se rozkládají v široké ploché nivě Dyje a napájí je Mlýnská strouha, která se od Dyje odděluje v Krhovicích. Rybníky mají historickou návaznost na zdejší zámek. V době jeho rozkvětu vznikl totiž Zámecký rybník, později však tamní hospodáři využívali plochu jako ornou půdu a rybník obnovili až v roce 1948. Koncem 50. let minulého století k němu přibyl Horní rybník.

„V současnosti jde o významnou ptačí oblast. Předmětem ochrany je tam kvakoš noční," přiblížila znojemská ornitoložka Věra Škorpíková.

Kvakoš v místě hnízdí řadu let na ostrůvku na Horním rybníku. „Jeho populace je tam víceméně stabilní, pohybuje se okolo osmdesáti hnízd," přiblížila odbornice na zdejší ptactvo.

Území Jaroslavických rybníků o rozloze 357 hektarů bylo za ptačí oblast vyhlášeno v rámci sítě Natura 2000. Kromě kvakoše tam pravidelně hnízdí i čáp bílý, moták pochop a ledňáček říční, vzácně luňák hnědý. „Výjimečně tam zahnízdili i chřástal malý v roce 1959, tenkozobec opačný v roce 1995 a racek černohlavý v roce 1997," přibližují odborníci na webu biomonitoring.cz.

close LOGO: Seriál Přírodou Znojemska. zoom_in V zimě přiletí i orel

Pro velký počet ptactva zná dobře toto místo i další ornitolog ze Znojemska, známý fotograf zdejšího ptactva Julius Klejdus z Miroslavi. „To místo je skutečně z hlediska ptactva velmi zajímavé," potvrdil.

Členitý prostor zarostlý mokřadní vegetací je příhodný třeba pro hnízdění zrzohlávky rudozobé. První zprávy o jejím hnízdění na Jaroslavických rybnících pocházejí z počátku 70. let 20. století.

K významným hnízdícím druhům patří i husa velká, cvrčilka slavíková, rákosník velký, sýkořice vousatá, moudivláček lužní či chřástal vodní a další. „Nepravidelně zjišťujeme i možné hnízdění bukače velkého, čírky modré, lžičáka pestrého, výjimečně i čírky obecné," komentovala Věra Škorpíková.

close Na Jaroslavických rybnících hnízdí pravidelně i chráněný kvakoš noční. zoom_in Na Horním rybníce hnízdilo ještě v roce 1997 šest až osm párů potápky černokrké. V hustých porostech na břehu rybníků hnízdí i datel černý. Za potravou zalétá čáp černý.

Na podzim se na Jaroslavických rybnících shromažďují labutě velké, husy velké, kachny, lysky černé a v době výlovů volavky popelavé, volavky bílé, rackové chechtaví, různé druhy bahňáků a další.

Na jaře i v létě bývají rybníky v jejich mělčí části často atraktivní lokalitou pro brodivé ptáky, bahňáky a rybáky. Na tahu nebo při náhodných záletech byli v místě zastiženi i kormorán malý, ibis hnědý, volavka vlasatá, koliha velká či pět druhů rybáků. V zimě tam bývá pravidelně vidět i orel mořský.