Hřiště na pozemku o velikosti více než tří tisíce metrů čtverečných využívá tamější základní škola a obec pro různé společenské akce pro děti.

„Jednalo se o bezúplatný převod pozemku ve veřejném zájmu,“ přiblížili pracovníci úřadu na svém webu. Součástí smlouvy jsou i omezující podmínky. Obec nesmí pozemek po deset let pronajímat či komerčně využívat.