„Může se stát lákavým paměťovým muzejním místem, prvním svého druhu na jižní Moravě. Zejména s ohledem na mladší generace bude sloužit k tolik potřebné osvětě dramatických a komplikovaných moderních dějin,“ přiblížil za autory nápadu z tamního Okrašlovacího spolku Jiří Kacetl, který je současně zastupitelem a předsedou strategického výboru zastupitelstva.

Nápad, který má přiblížit měšťanský život ve Znojmě od středověku až po devatenácté století, schválili znojemští radní. Na jeho uskutečnění by se měli podílet i jihomoravští krajané, žijící v Rakousku a Německu. „Pro realizaci proměny domu budeme potřebovat finanční podporu z nadnárodních fondů. Důležitou roli tak bude hrát přeshraniční spolupráce, kterou s námi krajané ochotně navázali. Máme za sebou první setkání,“ dodal starosta Znojma Jakub Malačka.

Novinku vítá Jana Semerádová. „Bude to další hezká věc v historickém Znojmě, snad se podaří,“ uvedla žena.

Na vážkách je naopak Josef Fiala. „Když budou peníze, proč ne. Raději už bych jezdil po novém obchvatu,“ poukázal na dopravní problém města.

V domě Budčických by mohli lidé v budoucnosti obdivovat například prosvětlený schodišťový dvůr či domácí kapli s malířskou výzdobou, datovanou rokem 1525. Také křížové klenby, vytažené do hřebínků, jež se nachází v prvním patře. „V devatenáctém století se zde střídaly různé módní obchůdky, až nakonec roku 1896 tu našlo své hlavní sídlo renomované znojemské knihkupectví a tiskárna Fournier & Haberler. Jeho majitelem byla tehdy rodina saského protestanta Karla Bornemanna. V té době zde začal být vydáván také velkoněmecky smýšlející list Znaimer Tagblatt,“ přiblížila historii domu mluvčí Znojemské radnice Karolína Janečková.

Po druhé světové válce byl dům konfiskován a jako majetek města sloužil jako nájemní dům. V přízemí mezitím rozšířila svůj provoz lékárna U Zlaté koruny. „V posledních deseti letech byl dům zcela vyklizen, pro další bydlení není vzhledem ke své složité historické dispozici vhodný, čeká tudíž na jiné určení,“ dodala mluvčí.