Studie navazuje na započatý výzkum před třiceti lety. „Potřebovali bychom do studie CELSPAC obyvatele Znojma narozené v letech 1991 až 92, aby se přihlásili na několik vyšetření do Brna. Odměnou jim bude změření například fyzičky, hladiny hormonů, škodlivin v těle a podobně, vše zdarma. Nejde o komerční projekt, je to vědecká studie,“ informoval mluvčí projektu z Centra pro výzkum toxinů v životním prostředí RECETOX Masarykovy univerzity v Brně Martin Ježek.

K dalšímu vyšetření potřebují výzkumníci čtrnáct set účastníků. Koncem loňského roku jich v brněnském kampusu vyšetřeno na sedm set. Kromě Znojemských totiž proklepnou zdraví i obyvatelům Brna.

Získaná data pomáhají odhalovat příčiny civilizačních onemocnění, například astmatu, alergií, a také faktory, které je ovlivňují. „Vyšetření se uskutečňují v laboratořích Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a zájemcům zaberou pouze jedno dopoledne. Účastníkům je zdarma změřeno složení těla, kapacita plic, hustota kostí, vyhodnotí se klenba nohy nebo paměť a soustředěnost,“ přiblížil Ježek.

Zájemci se mohou bez váhání hlásit na e-mailu info@celspac.cz nebo přes webové stránky www.celspac.cz.

Výzkum CELSPAC Young Adults, se uskutečňuje pod záštitou výzkumného centra RECETOX a navazuje na původní studii ELSPAC, která sledovala zdraví dětí narozených v Brně a ve Znojmě v letech 1991 a 1992. Do výzkumu se zapojilo na osm tisíc rodin.

Propojení historických dat s nově nasbíranými vědcům poskytuje podle koordinátorky studií CELSPAC Lenky Andrýskové komplexní pohled na zdraví člověka od dětského věku až po dospělost včetně vnějších vlivů, které na něj působí. „Dílčí závěry studie například poukazují na to, že nadměrný stres v těhotenství může přispívat ke vzniku duševních onemocnění a depresi v mladé dospělosti potomků. Stejně tak stresové události nastávajících matek můžou zvyšovat náchylnost k infekčním onemocněním u dětí,” vysvětlila Andrýsková.