Představitelé obce projednají například inventarizaci majetku, závazků a pohledávek, které obec eviduje k 31. prosinci loňského roku, a vyslechnou si informace o stavbě víceúčelového sportovního zařízení, které roste v sousedství základní školy.

„Jednání svolávám na pátou hodinu odpolední do kanceláře obecního úřadu,“ sdělil ve zveřejněném dokumentu starosta obce František Molík.