Nečekalo je ale nic děsivého, jednalo se o sušené ovoce. Děti si pak vyráběly papírové čarodějnice. Jen co se setmělo, rodiče rozdali dětem lampióny. V čele s hlavní čarodějnicí vyrazili všichni v průvodu po obci. Když došli zpět ke hřišti, byla už tma. „Všichni se shromáždili kolem obrovské vatry, na jejímž vrcholu vlála čarodějnice. Děti do vatry umístily své vyrobené čarodějnice. A pak přišli na řadu hasiči. Zapálili vatru a ta se postupně rozhořela. Plameny olizovaly dřevo a postupovaly stále výš, až pohltily i čarodějnici," popsala jedna z účastnic Eva Fruhwirtová.