Johann Haase

*12. února 1837 Znojmo

+18. srpna 1904 Znojmo

Pocházel z rodiny obchodníka s vínem a v rodinném podniku pokračoval, sepsal i návrh pro systematickou klasifikaci moravských vín pro znojemský a jaroslavický region.

Byl aktivní ve spolkovém a politickém životě. Stál u založení německého občanského spolku a byl také prvním předsedou tehdejšího Okrašlovacího a zalesňovacího spolku.

Členem obecního výboru, který zhruba odpovídal zastupitelstvu města, byl od roku 1872 o rok později byl zvolen radním pro lesnictví.

Téhož roku se stal předsedou okresního silničního výboru, kterým byl až do konce života.

Byl také zemským a říšským poslancem. Dvakrát byl zvolen starostou města, funkci zastával v letech 1900 – 1904. Po jeho smrti byl starostou zvolen Heirich Homma, který Znojmo vedl až do rozpadu starého mocnářství.