*17. října 1885 Vídeň

+12. května 1945, Terezín

Za první světové války bojoval na balkánské frontě, odkud se vrátil po zranění. V menšinovém českém hnutí byl činný už před válkou, 30. října 1918 stál u založení národního výboru ve městě. Od ledna následujícího roku byl členem městské rady a v prvních komunálních volbách v nové republice by v červnu 1920 zvolen prvním československým starostou Znojma. Zvolen byl pak ještě dvakrát a funkci vykonával do roku 1935.

Byl také významným činovníkem sociální demokracie a od roku 1929 až do zániku první republiky také poslancem Národního shromáždění. Po obsazení Znojma po Mnichovu odešel do Brna a Jihlavy, kde působil v advokacii. Třikrát byl zatčen a vězněn gestapem, v srpnu 1944 byl převezen do Malé pevnosti v Terezíně, kde 12. dubna 1945 zemřel.

Část budov Louckého kláštera.
Modřín v barvě slonové kosti. V Louckém klášteře montují další nová okna