Na venkovské fotbalisty, hasiče, ale i na přísné nároky památkářů si vzpomněli znojemské jedničky hlavních politických sil, když odpovídaly na dotazy o svých prioritách v oblasti sportu a kultury.

S nejkonkrétnějším návrhem v oblasti kultury, respektive památkové péče, přišel občanský demokrat Petr Skyba, číslo devět na jihomoravské kandidátce strany.

„Oblast ochrany památek také patří do resortu kultury. Právě Znojmo jako historické město má mnoho chráněných domů. V sousedním Rakousku tolik památek nemají, ale stát na jejich obnovu a údržbu výrazněji přispívá. A to bych chtěl prosadit i u nás,“ řekl Skyba.

Jednoduchý důvod

Svůj záměr vysvětlil jednoduše. Chce, aby památkáři k požadavkům přiložili peníze. „Dnes je to tak, že například předepíší vydláždit nádvoří daným typem pravé žuly, která vyjde na čtyři a půl tisíce, zatímco stavebník by použil dlažbu z imitace žuly za čtvrtinovou cenu,“ uvedl občanský demokrat, který navrhuje, aby rozdíl mezi oběma částkami platili právě památkáři.

Čtvrtý muž kandidátky sociální demokracie, poslanec Ladislav Skopal, zmínil dva konkrétní problémy se sportovišti.
„Za svůj rest považuji hřiště s umělou trávou, o jehož prosazení se ve Znojmě s dalšími snažím už snad deset let. Víme také, že nám dosluhují městské lázně, proto by stálo za úvahu, zda by se nějakou lehkou stavbou nedal zastřešit prostor stávajícího koupaliště a tak na něm prodloužit sezonu, “ řekl Skopal.

Poslanec také podpořil sportovní oddíly, mezi které vedle fotbalistů počítá i hasiče. „Obecně platí, že sportovní vyžití je dobrou prevencí proti různým negativním jevům od drog po všelijaké nacionalistické šarvátky. Osobně se snažím podporovat zejména fotbalisty, ale vím, že skutečné sportovní výkony při svých soutěžích odvádějí třeba také hasiči,“ dodal poslanec.

Podle lidovce Jiřího Němce, pátého na kandidátce strany do předčasných voleb, by veřejné peníze měly mířit zejména na venkov.
„Ať už jde o stavbu nebo vylepšení hřišť, kterých je na venkově pořád nedostatek, nebo o podporu lidové kultury na venkově, od tradičních hodů a podobných akcí po ochotnická divadla,“ vypočítal kandidát křesťanských demokratů.

Se svým oranžovým konkurentem se shodl ve chvále sportu jako prevence negativních jevů. Peníze na podporu konkrétních projektů doporučuje obcím hledat v evropských fondech.

Peníze od státu

I starosta Miroslavi Augustin Forman, na čtvrtém místě komunistické kandidátky, zdůraznil význam sportovního vyžití pro mladé jako prevence škodlivých jevů.

„Jako starosta se na to dívám pragmaticky. Město podporuje jak sporty, tak zájmové činnosti, které zajišťují společenský život ve městě. Myslím, že je velmi špatné, když stát dnes od této oblasti dává ruce pryč. Je to přece příležitost, jak podchytit mladé, aby se neváleli po hospodách a nemarnili svůj čas,“ řekl starosta.

Podle něj není dobré, aby stát přenášel financování sportu na obce a rodiny. „Vůbec na jižní Moravě, kde výdělky nejsou tak velké, je špatné, když stát od této své odpovědnosti ustupuje. Měl by se naopak postarat. Kvůli jedné obrovské aréně v Praze se dnes musí splácet jakýsi dluh a na to, co získalo jedno město, doplácí tělovýchovné kluby v celé republice,“ kritizoval Forman.