Úřední a právní komplikace provází převod bývalého kapucínského kláštera ve Znojmě z vlastnictví státu do majetku města. Státní úředníci se zatím zdráhají předat klášter městu bezplatně a požadují doplnění žádosti. Zástupci města chystají zadání studie budoucího využití.

Rozhodnutí o budoucím vlastníkovi ještě komplikuje restituční nárok formálně existující Náboženské Matice.

„O bezúplatný převod kláštera požádalo město Znojmo loni v říjnu. Zákon takové převody umožňuje z důvodu veřejného zájmu nebo hospodárnosti, město ovšem ve své žádosti důvody neuvedlo,“ sdělila ředitelka brněnského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Lenka Kolaříková s tím, že na výzvu k doplnění žádosti z loňského listopadu zástupci Znojma dosud nereagovali.

„Podobně jako u Louckého kláštera potřebujeme nejprve studii, která určí budoucí možné využití. Až bude k dispozici, žádost doplníme a předáme úřadu pro zastupování státu,“ řekl vedoucí odboru rozvoje znojemské radnice Aleš Říha.

O zadání studie mohou představitelé města rozhodnout brzy. „Oslovili jsme firmy kvůli zpracování studií využitelnosti pro kapucínský klášter a faru u kostela svaté Alžběty. Podklady jsme již obdrželi, předáme je vedení města,“ řekla vedoucí majetkového odboru Renata Horáková.

Navrhnout budoucí užití kláštera chtěla jen jedna z oslovených společností.

Klášter na Masarykově náměstí je léta prakticky opuštěný a chátrá. „V uplynulých dvou letech byly na křídle směřujícím do zahrad vyspraveny krovy a střecha dostala novou krytinu. Stavba sice není v havarijním stavu, ale již před nejméně deseti lety jsme upozorňovali na to, že potřebuje opravy,“ řekla bývalá znojemská památkářka Blanka Rudolfová.

Jakýmkoliv rozsáhlejším opravám musí podle jejích slov předcházet právě rozhodnutí o budoucím využití.

„Kapucíni byli chudý a prostý řád. Nejlepší využití a oprava jsou ty, které respektují původní určení budovy. Pro klášter by tedy bylo dobré například využití pro sociální účely, nebo třeba jako levné turistické ubytovny,“ dodala Rudolfová.

Úředníci také řeší otázku, zda nemají klášter vydat Náboženské Matici, která o něj také žádala.

„Soud loni v listopadu zrušil rozhodnutí o zrušení Matice. Proto nyní zkoumáme, zda není klášter blokován církevními restitučními nároky,“ upozornila ředitelka Kolaříková.