Jste kandidátem své strany na starostu, současně jste lékař se zavedenou ordinací. Pokud získáte odpovídající důvěru voličů, jak chcete případné působení na radnici jako placený funkcionář spojit s lékařskou praxí?
V české politice se v minulosti i současnosti objevilo mnoho lékařů, kteří i přesto, že byli úspěšnými politiky, nerezignovali na svou lékařskou praxi a dále věnovali péči svým pacientům. Pro lékaře to je, alespoň jak já to vnímám, celoživotní poslání. V případě, že dostanu od voličů důvěru a budu zvolen starostou, tak se samozřejmě budu prioritně věnovat tomuto úřadu a potřebám občanů Znojma. Zároveň však zajistím i kvalitní péči o své pacienty. Určitě bych musel posílit medicínský tým ve své ordinaci o jednoho či dva lékaře a rozšířit pracovní dobu tak, že bych třeba já ordinoval i v sobotu na úkor vlastního volna. Jsem zvyklý hodně pracovat, myslím, že se to dá zvládnout. Ostatně práce starosty tak jak tak vyžaduje plnit povinnosti i mimo běžnou pracovní dobu, takže v tomto směru to nebude pro mne nic nového. Navíc jsem obklopen skvělým týmem, který mi bude velkou oporou.

Jaké jsou vaše hlavní konkrétní investiční priority, co budete chtít postavit, opravit, zřídit nebo založit?
Máme v plánu podporu výstavby takzvaných startovacích bytů pro mladé rodiny. Bydlení obyvatel tohoto města je jednou z věcí, na které současné vedení rezignovalo. Podobně jako na protipovodňová opatření. Ta musíme realizovat, protože podnebí nás stále častěji přesvědčuje, že extrémní situace už nejsou něčím, co se objeví jednou za sto let, ale víceméně se s nimi setkáváme každý rok. To jsou investice, které mi přijdou důležitější, než pokrytí centra města pochybnými dlažebními kostkami, tak jak to předvádí současné vedení radnice. Investice totiž mohou být pouze v takovém rozsahu, jaký dovolí rozpočet města a mám obavy, že vzhledem k raketovému růstu zadlužení města v posledních letech bude docela problém najít v rozpočtu dostatek prostředků třeba na vybudování krytého bazénu, který by si lidé ve Znojmě určitě zasloužili, protože současné lázně už celoročnímu provozu nevyhovují.

Chcete nějak měnit personální složení vedení městského úřadu, tedy posty tajemníka a vedoucích odborů, případně jeho strukturu?
Určitě bych v tomto směru nějaké změny uvítal. Rozhodně by mělo dojít ke snížení počtu vedoucích pracovníků. Mám však za to, že konkrétní opatření budou záviset až na výsledku případných koaličních jednání a následném personálním auditu.

Tvrdíte, že nynější vedení Znojma příliš zvyšuje zadlužení města. Na čem hodláte šetřit, pokud se budete na vedení města podílet vy?
V případě, že bych se stal starostou, nechám udělat audit hospodaření města. Podle výsledku lze následně najít odpovídající opatření. V každém případě však plánuji zavést centrální zadávání zakázek tak, jak se to již osvědčilo Jihomoravskému kraji. Tam se pod vedením hejtmana Michala Haška podařilo uspořit jen na dodávkách energie téměř tři sta milionů korun. Je jasné, že pokud by byla centrálně nakupována nejen pro městský úřad, ale zároveň i pro příspěvkové a další organizace, které spravuje město, což jsou školy, domy s pečovatelskou službou, sportoviště a další, bude cena výrazně nižší, než když si ji každý kupuje sám. A to se netýká jen energií, ale spousty dalších komodit.

Kritizujete příliš vysoký nárůst rozpočtu Znojemské Besedy a výdajů na kulturu vůbec. Budete tedy chtít škrtat? Hodláte krátit nebo rušit podporu konkrétních aktivit?
Podpora jednotlivých kulturních akcí určitě zůstane ze strany města zachována. O výši nechci nyní spekulovat. Bude jistě záležet na aktuálním stavu hospodaření města. Určitě bych ale šetřil na provozních výdajích, a to zejména u Znojemské Besedy.

Jak se postavíte k městské podpoře sportu?
Určitě budu jako aktivní sportovec tuto oblast podporovat. Podle mého názoru je třeba pamatovat z rozpočtu města zejména na sportovní aktivity dětí a mládeže. Myslím si, že ten, kdo v mladém věku sportuje, tráví volný čas smysluplně a je to pro něj skvělý start do života. Určitě chci podporovat i sportovce, kterým se daří skvěle reprezentovat Znojmo a dělají mu tak vynikající reklamu.

Pokud získáte takovou důvěru voličů, která vám umožní podíl na rozhodování v příštích čtyřech letech, jaké budou první a hlavní změny, které navrhnete? Jaké vyhlášky, programy či akce navrhnete změnit nebo zrušit?
První změnou bude už výše zmíněné zavedení centrálního zadávání zakázek tak, jak se to hejtmanu Haškovi a jeho týmu, jehož jsem členem, osvědčilo na úrovni kraje. Toto opatření povede podle mého názoru k úsporám v řádu milionů, a to téměř okamžitě. Dalším, neméně důležitým krokem, bude urychlená příprava prodeje městských bytů jejich nájemníkům za stávajících podmínek.
V tomto volebním období se nám podařilo zabránit plánovanému prodeji jednomu subjektu. To prostě nedovolíme. Dokázali jsme to i tím, že jsem neváhal odstoupit z městské rady, když vedení radnice a bohužel i někteří naši dnes již bývalí členové, rádoby sociální demokraté, tlačili na takovouto formu prodeje a následný převod peněz do účelově zřízeného fondu.

Jak otevřená vůči voličům a občanům bude radnice, na jejímž vedení se budete podílet? Co jste ochotni a připraveni zveřejňovat nad rámec přímých povinností ze zákona?
Určitě budeme zveřejňovat usnesení rady města. Stejně tak si myslím, že by bylo vůči občanům spravedlivé, aby třeba záznam z jednání zastupitelstva byl v nesestříhané podobě přístupný na webových stránkách města. Takto to funguje například v Třebíči. Ale samozřejmě to bude záležet i na vůli případných koaličních partnerů. Za ně nemohu mluvit.

Jste připraveni a ochotni následovat třeba příklad města Semily a zveřejňovat výsledky výběrových řízení i smlouvy na veřejné zakázky?
Nevidím důvod, proč by to takto nemohlo fungovat i u nás. V takto citlivých věcech nemůže radnice občanům nic skrývat. Vedení města není jeho vlastníkem, ale správcem, který se musí zodpovídat všem Znojmákům, proto by neměly být výše zmíněné věci žádným tajemstvím.

Usnesení z jednání rady města byste tedy chtěl zveřejnit. Vidíte zde nějaké překážky?
Nevidím nic na tom, proč by to tak nemělo být. Každý občan má právo dohlížet na činnost volených orgánů, tedy i rady. Není důvod, aby občané nebyli informováni o tom, jak rozhodují jimi volení zástupci.

Budete uvažovat o internetových přenosech jednání zastupitelstva?
Jsem rozhodně pro. Každý občan nechť kontroluje, jak jím zvolení správci města v zastupitelstvu pracují. Navíc odpadnou dohady stran o úplnosti zápisů z jednání zastupitelstva.

Jsou strany a kandidáti, se kterými vylučujete případnou koaliční spolupráci?
Koalice se tvoří po volbách. Naše strana má na úrovni města podle mého velký koaliční potenciál. Jsme připraveni spolupracovat s každým, kdo to s naším městem myslí dobře, a kdo je ochoten přispět k tomu, aby se Znojmákům v jejich městě dobře žilo.