Učitelé se zúčastnili celé série školení. Jednalo se o práci s informačními a komunikačními technologiemi a Smart tabulemi. Do školy pak putovalo šestnáct tabletů. „ Moderní interaktivní výuka je přesně to, co žáky baví. A tak od letošního září jsou některé vyučovací hodiny zase o něco pestřejší a zajímavější. Spolu se svými učiteli mohou tablety používat všichni žáci. Na fotografiích pracují žáci 6.D v hodině českého jazyka," sdělila ředitelka školy Romana Loydová.

Školákům ve Znojmě zpříjemnily výuku tablety a počítače. Projekt umožnily evropské dotace a zapojila se do něj řada škol i mimo znojemský region.