Na parapetu okna v kanceláři mu problém teď připomínají vzorky rozpadajícího se dřeva. Jsou výsledkem namátkového průzkumu konstrukce stropů a podlah v mezipatrech budovy. „Po tom chodíme, trámy jsou v havarijním stavu,“ poukázal pod nohy starosta.

Neutěšený stav sídla úřadu ho přiměl k úvahám zakročit. „V posledních letech jsme se věnovali především opravám a výstavbě jiných budov pro obyvatele, také přípravě pozemků pro výstavbu rodinných domů, máme opravenou téměř celou vesnici, ale na úřad proto zatím nezbyly peníze, ani čas. Co budeme dělat s budovou obecního úřadu chceme projednávat se zastupiteli na podzim. Nabízí se varianta postavit novou budovu na sousedním pozemku, který je prázdný,“ zvažoval Pichanič.

Co bude s historickou budovou úřadu v centru obce zatím není jasné.

O něco dál jsou v Suchohrdlech u Miroslavi. Sídlem obce je tam malý řadový domek, který má už své také za sebou. Důkazem jsou praskající spoje stropů, sem tam přistane na stole starostce kousek omítky. „Už nemá smysl dům opravovat, je ve špatném stavu. Nedávno jsme ale do vlastnictví obce získali starou budovu sokolovny naproti přes ulici. Ta je také ve špatném stavu, ale máme už projekt na její rekonstrukci. Plánujeme tam přestěhovat i úřad obce,“ sdělila starostka Barbora Arndt.

Na stole má už stavební povolení, požádala o dotaci. „Předběžný rozpočet na rekonstrukci sokolovny je dvacet milionů korun, dotace by pokryla zhruba polovinu nákladů,“ spočítala Arndt.

Také v Suchohrdlech u Miroslavi dostala přednost před obecním úřadem rekonstrukce školy a školky za patnáct milionů korun, výstavba sociálního bydlení pro občany, rekonstrukce kanalizace či příprava pozemků pro rodinnou výstavbu.

Neutěšený stav obecních budov včetně budovy úřadu trápí i vedení Břežan. „Na budově úřadu potřebujeme opravit střechu za zhruba 600 až 700 tisíc korun. Jen nevíme, jestli máme dát dříve peníze do opravy budov základní a mateřské školy nebo elektroinstalace v budově zdravotního střediska,“ zvažovala starostka obce Jana Surovcová.

Dlouhodobě za provozu dokončují rekonstrukce historické budovy městského úřadu také v Hrušovanech nad Jevišovkou. Už před lety tam při opravách objevili na stropech fresky malíře Alfonse Muchy. Přímo v kanceláři starosty, zdobí průchod v přízemí a stále objevují další.