Poslední čtyři roky je znojemským místostarostou, předtím pracoval jako okresní tajemník oranžových. Působil také v médiích a ve školství.


Před čtyřmi lety jste vedl znojemskou kandidátku sociální demokracie. Ta ovšem odešla v polovině volebního období do opozice. Vy jste zůstal ve funkci a dnes vedete Zemanovce. Co odpovíte těm, kdo vás obviní, že jste vyměnil principy za funkci?
Ze sociální demokracie jsem odešel po určitých rozporech s lidmi kolem poslance Skopala. Se mnou odešli i dva další zastupitelé Jana Valášková a Pavel Karšulín. Mluvilo se sice o tom, že šlo o rozpor kolem městských bytů, ale to je podle mě zástupný důvod. Ve skutečnosti šlo o personální problém v sociální demokracii, včetně účelových náborů nových členů do strany. Ostatně tytéž problémy má ČSSD v Ústeckém kraji pořád.

Skutečně podle vás nešlo o programové rozpory, ale o osobní třenice?
Spor byl v personální rovině. Ze sociální demokracie tehdy odešli lidé, kteří s prodejem znojemských městských bytů neměli nic společného. Ať už to byl starosta Vranovské Vsi Jiří Peřinka, náměstek Czechinvestu Patrik Reichl a mohl bych vyjmenovat mnoho dalších, kteří ze sociální demokracie odešli. Vše pak vyvrcholilo kandidaturou starosty Peřinky do Senátu.

Hybnou silou koalice byli v tomto období očividně občanští demokraté. Neobáváte se, že vám voliči vyčtou, že jste jim jako představitel levého středu byl příliš blízko?
Myslím, že každý volič, který bude v těchto volbách rozhodovat, se podívá, co se během uplynulých čtyř let ve Znojmě podařilo. Byl jsem členem týmu, který znojemskou městskou politiku rozpohyboval, jak jsme to měli i v roce 2006 v programu. Do voleb jsme šli s tím, že chceme udělat mnoho změn. Proti koalici, která z voleb vzešla, tehdy nikdo z lidí kolem sociální demokracie nebyl. Ani poslanec Skopal. O tom, jak byl kdo viditelný, rozhodoval víc přístup jednotlivých lidí, než samotných stran.

Vaši koaliční partneři mluví o tom, že za vlády vaší koalice přišla do města miliarda korun v dotacích. Opozice varuje před rostoucím zadlužením města. Jak hodnotíte zdraví městských financí vy?
Peníze ze schváleného revolvingového úvěru se mají použít jen na případné spolufinancování projektů podpořených dotacemi, zejména z evropských fondů. Víme všichni, že v roce 2013 možnost čerpat evropské fondy skončí. Proto je potřeba co nejvíc je využít. Například minulý týden jsme otvírali bazén v Příměticích, který by bez evropských peněz nevznikl. Proto si myslím, že nejde o typické a často kritizované zadlužování, kdy se půjčené peníze jednoduše projídají.

Jistě, revolvingový úvěr je jedna věc. Jsou tu ale akce, jako oprava Komenského náměstí, které bude město v příštích letech splácet. Rozpočet města je příslušnými splátkami předem zatížen. V tom problém nevidíte?
Jenže Komenského náměstí bude fungovat a sloužit lidem denně po celý rok. Jen připomenu, že pořád ještě splácíme úvěr na koupaliště v Louce z minulých volebních období. Loucká plovárna přitom funguje tři měsíce v roce. Opravdu si spíše myslím, že než o skutečnou starost o městské finance jde o to, že si některé strany a kandidáti jednoduše vzali téma, které se objevilo ve volbách do Sněmovny a pokouší se je využít i teď.

Silným tématem předvolební kampaně jsou městské byty. Padají návrhy na prodej nájemníkům po sto tisících i na místní referendum. Co navrhnete vy?
Myslím, že jakákoliv budoucí koalice by měla k prodeji bytů přistoupit. Mluvíme o zhruba třech tisících městských bytů, které prodat lze, asi tisícovku s ohledem na zákonné podmínky město prodat nemůže. Musí ale nejprve dojít ke shodě o ceně, tam bude největší problém. Jsme výlučně proto, aby město prodávalo byty lidem, kteří v nich bydlí.
Stojíme si také za svým návrhem, aby se domy prodávaly kompletně celé, aby nedocházelo k tomu, že část bytů budou vlastnit nájemníci a zbytek zůstane městu. Při stanovení ceny bude samozřejmě nutné přihlédnout k technickému stavu bytů. Rozhodně je ale město nemůže prodávat takříkajíc zadarmo.

Jak navrhujete naložit s případným výnosem z prodeje?
Velkou část bude dobré investovat do údržby těch domů a bytů, které zůstanou v majetku města. Další významný díl lze vložit do různých rozvojových aktivit, ať je to školství, oprava chodníků a podobně.

Oprava chodníků? Nebylo by racionálnější vložit ty peníze spíš do stavby nějakých nových, například startovacích bytů?
Obecně by peníze z prodeje bytů měly směřovat do Fondu budoucnosti, který jsme zavedli, a každá nová rada a zastupitelstvo by měly rozhodnout, jak prostředky z fondu dál využívat. Je tu mnoho projektů od menších, jako jsou zmíněné opravy škol nebo chodníků, přes třeba i stavbu startovacích a skutečně sociálních bytů, po větší záměry podpořené z evropských peněz.

Jaké jsou vůbec vaše investiční plány pro nadcházející volební období?
Mohla by to být třeba modernizace městských lázní, jejich přeměna na akvapark s využitím sousedního prostoru zaniklého koupaliště. Velkou příležitostí bude i areál pivovaru Hostan a Loucký klášter, které město nyní přebírá do svého majetku.
Doufám, že v nadcházejícím období dojde konečně k vyřešení církevních restitucí, které blokují převod a využití kapucínského kláštera na Masarykově náměstí a v neposlední řadě, že Znojmo získá také nedaleký Tip klub.

Máte na starosti oblasti školství a kultury. Jaké jsou vaše investiční priority pro ně?
Pořád ještě vidím velký nedostatek v revitalizaci hřišť. Investovali jsme v Příměticích, nové hřiště jsme dokázali udělat ve škole na náměstí Republiky. Ale na Základní škole JUDr. Josefa Mareše a na ZŠ Jubilejní park jsou výborné plochy, kde by mohla vzniknout multifunkční hřiště. Chci se zasadit o to, abychom na ně získali peníze, včetně evropských fondů.

Bude muset město v příštích letech ve výdajích škrtat? Kde?
Zažil jsem přípravu čtyř rozpočtů. Nad každým jsme seděli snad šestkrát a hlavně jsme škrtali. Škrtali, přesouvali do dalších let a hledali možnosti, jak naplnit naše investiční záměry. Proto celou věc vidím možná jinak, než když mluví ti, kdo na radnici nejsou. Základním pravidlem, kterého jsme se celé čtyři roky drželi, je to, aby město hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem.

Jak vidíte budoucnost Znojemské Besedy a co říkáte na kritiku, že Besedě příliš narostl rozpočet?
To, jak někteří představitelé opozice mluví o Znojemské Besedě, mě velmi překvapuje. Je škoda, že se na to, jak se věci mají, neptali během volebního období. Ano, Znojemská Beseda má vyšší rozpočet. Ovšem kvůli tomu, že pod ni přešly věci, které měl dříve na starosti odbor školství a kultury. Věnuje se projektům jako je Znojmo – město s přívlastkem, pořádá a spolupořádá víc kulturních akcí. Navíc jí nenarostl počet zaměstnanců, ale naopak se snížil. Kdo tvrdí, že má mít Beseda nižší rozpočet, říká současně, že nebude pořádat některé akce jako je Advent a podobně.

Jak chcete pokračovat s kulturními akcemi, které město pořádá nebo podporuje?
Akce, které jsme zavedli, mají svůj styl a myslím, že se nemusí rušit. Spíš je zapotřebí hledat cesty, jak je vylepšovat. Platí to i o akcích, které město přímo nepořádá, ale podporuje. Jejich organizátoři ale musí hledat i sponzory, nemohou spoléhat jen na příspěvek města. Pokud jde o městské akce, ze začátku volebního období jsme nevěděli, které z nich se vydaří a které ne. O tom vždy rozhodne až zájem veřejnosti. Kupříkladu Advent, kdy bylo v neděli na náměstí víc lidí, než o vinobraní, nás přesvědčuje, že jsme se vydali správnou cestou. Návštěvou a zájmem překvapily například Dny partnerských měst.

Chystáte nějaké změny v městské podpoře sportu?
Ve sportu bude vždy nějaký problém. Řada odvětví říká, že jsou na tom hůře, než třeba fotbal nebo hokej. Nikdy nenajdeme ideální cestu. Systém dotací, které sportovní komise na základě nového bodového systému před čtyřmi lety zavedla, je podle mého mínění spravedlivý. Bohužel peněz ve sportu není nikdy dost, větší podporu by zasloužil zejména sport mládežnický.

Navrhnete v následujícím období zveřejňování usnesení městské rady či dalších dokumentů nad rámec zákonných povinností?
Se zveřejňováním usnesení rady nemám vůbec žádný problém. Pokud budou veřejná, předejde to alespoň šíření informací typu jedna paní povídala.

Čím to tedy je, že usnesení rady nevisí na městském webu a na úřední desce už čtyři roky?
Až z rozhovorů, které vedete s lídry, plyne, že s tím nikdo nemá velký problém. Nikdo ale dřív neřekl, že to chce, nebo o to má zájem. Pokud takový návrh přijde na první zasedání rady po volbách, osobně s jeho schválením nemám vůbec žádný problém.

Jste připravení a ochotní následovat třeba příklad města Semily a zveřejňovat podrobné výsledky výběrových řízení i smlouvy na veřejné zakázky?
Platí to samé, co jsem právě řekl. Ať se příslušné dokumenty objeví veřejně. Aspoň tím skončí všechny nesmysly, které po Znojmě kolovaly poslední čtyři roky. Mám na mysli to, že se první dva roky říkalo, že všechny zakázky mají firmy z Brna, další dva roky, že to je pár znojemských firem.

Budete uvažovat o internetových přenosech jednání zastupitelstva?
Ani to by myslím nikomu nevadilo. Je to hlavně otázka techniky, kterou neumím posoudit. Když se můžeme dívat na poslance v parlamentu, proč by se lidi nemohli podívat na zasedání zastupitelstva.

A nestálo by za úvahu schůze přesunout například do zasedací síně na bývalý okresní úřad? Na Obrokové může veřejnost odradit to, že si má sotva kam sednout. I místa na stání je tam pomálu.
Je pravda, že sál na okrese by asi byl ideální. Hodně lidí ani neví, kdy zastupitelstvo zasedá. Je možné, že kdyby byly přenosy na internetu, lidé by to víc sledovali a pak třeba i víc chodili přímo na zasedání. Dokonce si myslím, že by to mohlo být produktivní, že by se lidé chovali odpovědněji.

Jsou strany a kandidáti se kterými vylučujete případnou koaliční spolupráci?
Nebudu vydávat žádná silácká prohlášení. Nejprve musí rozhodnout voliči. A volební výsledek určí, kdo bude s kým a o čem jednat.