Jak vysvětlila, klienti nad předměty vzpomínají na různá období svého života a hovoří o svých zážitcích.