Koledníci obejdou téměř všechny obce v regionu. „Vyjma dvou tří vesnic budou skutečně všude. Mezi koledníky z řad dobrovolníků budou mladí lidé starší patnácti let, chodí ale také například paní v Tulešicích, která je starší osmdesáti let," uvedl pracovník znojemské charity Ludvík Mihola.

Oficiálně sbírka začala už prvního ledna. „O víkendu chodili koledníci v Příměticích, Chvalovicích či Mramoticích. Ostatní budou chodit v těchto dnech. Sbírka končí čtrnáctého ledna," naznačil Mihola.

Jak přispět
- Finančním darem do pokladničky tříkrálových koledníků
- Prostřednictvím dárcovské SMS zprávy ve tvaru: DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč u všech operátorů, Charita obdrží z každé DMS částku 28,50 Kč)
- Bankovním převodem na účet: 66008822/0800 (specifický symbol: 6700, variabilní symbol 777)
- Osobně v sídle Oblastní charity Znojmo (Dolní Česká 1, Znojmo II. patro, ve všední dny od sedmi do šestnácti hodin)

Zdroj: Web znojemské charity

Lidé, kteří se rozhodnou na sbírku přispět, si mohou jednoduše ověřit pravost koledníků a pokladničky. „Nejdůležitější je, že mezi koledníky bude vedoucí, který bude mít průkazku s číslem, které se musí shodovat s číslem na pokladničce. Ta bude zapečetěná symbolickou pečetí a také razítkem obce či města. Navíc se vedoucí skupinky koledníků na požádání dárce musí prokázat občanským průkazem. Jeho jméno je totiž na průkazce Charity," vysvětlil Mihola.

Peníze ze sbírky putují částečně do centra charity. „Nám se vrátí zpět pětašedesát procent peněz, kterými pokryjeme naše regionální služby. Například projekt Rodinný sociální asistent pomáhá chudým dětem, kterým z vybraných peněz zaplatíme obědy. Jde například o případy, kdy hrozí odebrání dětí do ústavní péče rodičům, kteří se o ně nejsou schopni správně postarat," sdělil Mihola.

Další peníze Charita Znojmo využije pro denní stacionář. „Pomohou vozíčkářům ke svozu a rozvozu do stacionáře. Plánujeme za ně pořídit například tabuli pro osoby se zdravotním postižením a chceme také získanými penězi podpořit terénní službu rodinné asistence," dodal Mihola.

Na tříkrálové koledování se už připravují i skupiny, které chystá vranovský FATYM. „Máme nachystané pokladničky i skupiny koledníků do všech obcí, které spravujeme. Na koledování se letos bude podílet, odhaduji, kolem stovky koledníků. Mezi vedoucími jsou mladí lidé, kteří původně chodili jako koledníčci, u sbírky zůstali a dnes vedou vlastní skupinky," řekl vranovský farář Marek Dunda.

Jednotlivé skupinky vyráží po vsích koledovat v těchto dnech. „Vždycky také rozdávají malý tříkrálový dárek, nějakou brožurku. Letos jsme vybrali veselou knížečku nazvanou Pane Bože, proč," usmál se Dunda.

I letos plánují Vranovští pomoci se sbírkou v severních Čechách. „Opět pojedeme do Duchcova, vyrážíme v sobotu desátého ledna ze Štítar. Jezdíme tam asi čtyři nebo pět let," dodal vranovský farář.

Loni sbírka vynesla rekordní sumu. „Velmi nás potěšilo, že jsme opět překonali všechny rekordy a vybrali milion šest set devadesát tisíc korun. Je velmi potěšující, že se lidé stále umí rozdělit mnohdy i o to málo, co sami mají," připomněl loňský úspěch sbírky a štědrost dárců ředitel znojemské Oblastní charity Evžen Adámek.