Stovky stromů pokáceli i letos silničáři podél cest na Znojemsku. U Hostěradic padne alej, obec nařídila vysázení nové. Na Znojemsku je cenný každý strom, říká inspekce životního prostředí.

„Stromy jsme letos káceli, ale v naprosto srovnatelné míře jako v jiných letech. Jen se o tom poslední dobou víc mluví, asi kvůli tomu, že pár stromů někde spadlo,“ řekl šéf znojemské oblasti krajské správy silnic Zdeněk Komůrka.

Jeho lidé pokáceli kolem čtyř až pěti set stromů. Podle Komůrky pořezali suché a staré jedince. „Souvislejší alej pokácíme patrně příští týden u silnice mezi Hostěradicemi a Chlupicemi v souvislosti s opravami silnice a stavbou mostu,“ doplnil Komůrka.

Bylo načase

Starosta Hostěradic s kácením souhlasí. „Už bylo načase. Je to úzká silnice, jediná spojnice mezi Hostěradicemi a Chlupicemi. Ze stromů padají větve, lidé se musí proplétat mezi auty, chodí tudy i děti do školy,“ argumentoval starosta Marek Šeiner.

Obec proto na žádost silničářů kácení povolila. „Dali jsme jim ovšem podmínku, aby tam vysázeli nové stromy, jen dál od silnice,“ dodal Šeiner.
Kácení stromů sledují inspektoři životního prostředí. „Vlastníci mají povinnost oznámit kácení patnáct dní předem příslušné obci. Pokud se nevyjádří, svůj záměr naplní,“ uvedl vedoucí oddělení ochrany přírody brněnského inspektorátu České inspekce životního prostředí Vítězslav Polách.

Podle inspektorů, zejména na malých obcích nemají starostové všechny možnosti podobné záměry náležitě posoudit. „Proto jednali zástupci našeho vedení a ředitelství silnic a dálnic, abychom dostávali oznámení i my. Pokud je obdržíme, a není povinností vlastníka nám je poslat, snažíme se je dle možností prověřit,“ dodal vedoucí.

Málo lesů

Znojemsko podle něj patří mezi oblasti, kde je zapotřebí kácení důkladně zvažovat. „Je to region, kde je málo lesů, proto má každý strom obrovský význam. Zejména u silnic druhé a třetí třídy jsou velmi důležité a měly by zůstat co nejvíce zachovány, případně po vykácení obnoveny náhradní výsadbou,“ doplnil Polách.

Vliv zeleně podél cest na bezpečnost provozu kontrolují policisté. „Kontrola porostů patří přímo k úkolům pořádkové i dopravní policie. Upozorňujeme jak na nutnost prořezat větve, tak na to, pokud v nějakém úseku opakovaně řidiči narazí do stromu, že je to nebezpečné místo. Sledujeme například i keře ve městech, zda nepřekáží výhledu,“ vypočítala policejní mluvčí Lenka Drahokoupilová.

Souvislost stromů s bezpečností provozu má podle Polácha z inspekce životního prostředí dvě stránky.
„Pokud řidiči při havárii narazí do stromu, pak to je především proto, že nedodržují předpisy. Na druhé straně víme z rakouských výzkumů, že tam, kde jsou podél silnice stromy, jezdí podle dlouhodobých měření řidiči v průměru pomaleji, než tam, kde vede silnice volnou krajinou,“ podotkl Polách.