„Výstup bude sloužit jako jeden z podkladových materiálů pro nastavení nového optimálního systému třídění, svozu a likvidace komunálního odpadu,“ informovali představitelé města.