„Podařila se nám získat maximální možná dotace. Peníze máme přislíbené, teď společně se Znojmem pracujeme na výběrovém řízení,“ vysvětlil starosta Únanova Vojtěch Fabík.

Podle něj se nejedná o složitou stavbu. „Proto si myslím, že i když s výběrovým řízením skončíme například v květnu a stavební práce začnou v polovině roku, mohlo by být do konce roku hotovo,“ dodal Fabík.

Kompostárna bude zpracovávat pouze biologický odpad.
„Na větší větve bude na místě k dispozici drtič. Hmota se pak bude míchat se zeminou a po čase přehazovat. Výsledný produkt bude používán na rekultivaci skládky či jako kompost pro veřejnou zeleň,“ vypočetl Fabík.

S prodejem kompostu obec nepočítá. „O prodeji či o zařazení produktu do potravinového řetězce neuvažujeme. Bylo by to zbytečně náročné a není to komodita, na které by se dalo hodně vydělat,“ dodal Fabík.
Ke stavbě obec přistoupila také proto, že biologický odpad nelze ukládat na normální skládku.

„Navíc bude během, myslím, jednoho či dvou let zákon obcím ukládat povinnost vést evidenci biologicky rozložitelného odpadu, včetně toho, jak s ním naloží. Proto jsme chtěli využít možnosti čerpat peníze z operačních programů a tak trochu předběhnout čas. Aby to za dva či tři roky nemusela obec stavět ze svého,“ vysvětlil záměr obce starosta.
Na stavbu kompostárny získalo sdružení Znojma a Únanova devětadvacet milionů korun.

„Navíc se nám z krajských peněz na stavbu podařilo získat další milion šest set padesát tisíc korun,“ dodal starosta obce.