Podle Dalibora Dostála ze společnosti Česká krajina, která se projektem vracení ohrožených zvířat do krajiny zabývá, zvládla všechna hříbata stěhování dobře. „Nyní si zvykají na nové prostředí v aklimatizačních ohradách. Až se adoptují a až rozbory krevních testů potvrdí, že jsou zdravotně v pořádku, budou vypuštěny k stádům na hlavních pastvinách,“ uvedl Dostál.

Původně měli koně z Podyjí putovat do jižních Čech. „Skončila tak několikatýdenní „Akce kulový blesk“, kdy jsme museli improvizovat. Původně měly totiž klisničky odjet již v listopadu do nově zřízené rezervace Meandry Lužnice v Jihočeském kraji. Kvůli problémům s dotací se ale den před odjezdem plány změnily a místo hříbat z Podyjí jsme museli do jižních Čech převézt hříbata z Milovic. Chybějící klisny v milovické rezervaci tak o víkendu doplnily přírůstky z Podyjí,“ upřesnil Dostál.

Divokým koním se v Podyjí daří, za necelé tři roky se tam stádo rozrostlo o sedm hříbat a pastviny jim začínají být malé. Proto se stěhují jinam. „V Podyjí tak nyní s péčí o vzácná místa pomáhá celkem sedmnáct exmoorských poníků na dvou pastvinách. Po přesunech se na Mašovické střelnici aktuálně pase devět klisen a v Havraníkách osm hřebců. V dalších letech budeme sledovat intenzitu vypásaní na obou lokalitách a podle toho případně upravíme počty koní,“ upřesnil Robert Stejskal, který zodpovídá za údržbu nelesních ploch v podyjském parku a jeho ochranném pásmu.

Nejsou to však jediné změny na pastvinách v Podyjí. Ta na Mašovické střelnici v lokalitě Komínek byla na přelomu roku uzavřena. „Koně dočasnou pastvinu okamžitě objevili a travnatá místa velmi efektivně vypásli. Kvůli citlivým orchidejím jsme ale pastvu časově omezili, aby došlo jen k odstranění staré trávy a místa se vstavači kukačkami nebyla příliš sešlapaná,“ vysvětlil Stejskal.

V nejbližších dnech pracovníci parku smotají elektrické vodiče a místo tak bude opět volně přístupné návštěvníkům. Poruchu elektrického ohradníku na Havranickém vřesovišti zase rychle odhalili koně. „Někteří mladí hřebci se tak vydali na výlet mimo ohradu. Naštěstí se zdržují v blízkosti, na dohled od svých druhů, a vždy se nám je podařilo bezpečně dostat zpět,“ přiblížil Stejskal.

A apeluje i na návštěvníky parku. „Pokud byste náhodou při své návštěvě pastvin viděli koně mimo ohrazený prostor, volejte prosím okamžitě pastevní dozor na telefonu 777 650 275 nebo Správu národního parku Podyjí 739 476 143,“ vyzval Stejskal.

Na novoroční vycházce je zahlédl i Jan Dvořák ze Znojma. „Viděl jsem jeho siluetu v mlze, bylo mi divné, že není v ohradě, ale nevěnoval jsem tomu pozornost. Užíval jsem si setkání,“ podělil se.

Divocí koně spásají nechtěné porosty v Podyjí už třetí sezónu na zhruba padesáti hektarech plochy.