Zblovický potok je jedním z přítoků Želetavky.

Stavbu odborníci navrhli jako součást protipovodňových opatření a pro zmírnění erozní činnosti toku.

„Při úpravách koryto potoka rozšíříme tak, aby provedlo i padesátiletou vodu Zblovicemi a aby nenapáchala žádné škody,“ uvedla Kudličková.

Projekt počítá s podélným opevněním potoka opěrnou zdí z kamene a kamennou dlažbou. Koryto potoka bude vyspádováno soustavou pěti stupňů. Předpokládané náklady na stavbu jsou dva miliony korun.

Stavba není jedinou stavbou na okrese Znojmo, kterou správa toků plánuje. „Do konce března 2008 chceme dokončit první etapu úpravy Křeslického potoka v Podhradí nad Dyjí. Na ní pak ještě v letošním roce naváže druhá etapa, vybudování kaskády na toku v lese nad obcí. Po ukončení druhé etapy by tak měla být obec Podhradí nad Dyjí dostatečně ochráněná před přívalovými vodami z povodí Křeslického potoka,“ dodala Kudličková. Celkové náklady na protipovodňová opatření budou patnáct milionů korun.