KAUFLAND
Min. voda Mattoni Mojito 1,5 l - 19,90
Salát hlávkový 1 ks - 7,90
Kaiserka bílá 50 g - 5,90
Salám Poličan 1 kg - 113,20
CELKEM - 146,90

BILLA
Min. voda Mattoni Mojito 1,5 l - neměli
Salát hlávkový 1 ks - 11,90
Kaiserka bílá 65 g - 4,50
Salám Poličan 1 kg - 199,71
CELKEM - 216,11

HYPERNOVA
Min. voda Mattoni Mojito 1,5 l - 19,90
Salát hlávkový 1 ks - 9,90
Kaiserka bílá 55 g - 4,90
Salám Poličan 1 kg - 169,-
CELKEM - 203,70

PENNY MARKET
Min. voda Mattoni Mojito 1,5 l - 19,90
Salát hlávkový 1 ks - neměli
Kaiserka bílá 43 g - 3,50
Salám Poličan 1 kg - 189,-
CELKEM - 212,40