Kovový kříž a takzvanou makovici sundali dělníci z věže kostela v úterý kolem poledne. Z koule pak památkáři se zástupci církve a obecního úřadu vyjmuli tubus, který ukrýval dvanáct mincí z první poloviny devatenáctého století a také svinutý dobový dokument. Nález nyní prozkoumají a zrestaurují odborníci.

Po opravách kříže i koule by se mince, z nichž nejstarší nese letopočet 1812, měly dostat na původní místo v makovici. Do ní by měli zástupci církve i Chvalovic umístit dokumenty současné doby. Kostel sv. Markéty prochází celkovou rekonstrukcí.