Další desítky velkomoravských hrobů odkrývají v těchto dnech badatelé a studenti pod vedením Bohuslava Klímy na znojemském Hradišti. K archeologům se v třiadvacáté sezoně výzkumů přidávají antropologové a další experti. Chystají ojedinělé výzkumy.

„Z kostí odebíráme vzorky pro rozbory DNA. Rádi bychom je pak použili pro výzkum, který by mohl být unikátní v rámci celé republiky, protože dosud nikdo neprováděl tak rozsáhlé analýzy historických kosterních nálezů,“ uvedla studentka genetiky a antropologie z přírodovědné fakulty brněnské univerzity Kristýna Pižová.

Spolu s kolegyní pracovala nad čerstvě odkrytými kostrami v neprodyšném overalu, rukavicích a sterilizovanými nástroji. „Abychom získali vzorky, které nebudou kontaminovány jinou DNA, musíme postupovat podle přísných pravidel,“ vysvětlila studentka. Genetické rozbory umožní badatelům získat řadu nových poznatků. „Zcela spolehlivě zjistíme pohlaví zesnulých, některá jejich případná onemocnění a porovnáním s databázemi i případné žijící příbuzné,“ dodala Pižová.

Podobně jako v předchozích dvou letech odkrývají badatelé desítky hrobů. „Pomalu postupujeme od východního okraje směrem ke středu pohřebiště. To znamená, že můžeme očekávat nálezy ze starších období. Na okrajích hřbitova převažovaly pohřby ze samého sklonku velkomoravské éry hradiska,“ řekl vedoucí výzkumu Klíma.

Sedmdesát hrobů

Na odkryté ploše letošního výzkumu budou studenti zkoumat nejméně sedmdesát hrobů. „Už při snižování terénu jsme narazili na několik mělkých dětských hrobů. Patrně ovšem budou tentokrát převažovat pohřby dospělých,“ dodal Klíma.

Zdůraznil, že pohřebiště, zachycené při záchranném výzkumu před třemi lety na staveništi rodinného domu, má velký význam. „Všechny kosterní nálezy z velkomoravských lokalit pochází z výzkumů starých několik desetiletí. Hradišťská lokalita je proto nyní jediná, která umožňuje získat vzorky a data pro genetické a jiné výzkumy,“ upozornil Klíma.

Antropologové a genetici budou s daty získanými na Hradišti patrně pracovat ještě dlouho. „Jedná se o rozsáhlý vzorek populace. To nám umožní studovat například to, nakolik a jak se tehdejší lidé lišili od současných, zda a jak se lišili do obyvatel jiných slovanských hradišť,“ vypočítala Pižová.
Už se samotných koster zjišťují antropologové různé nemoci a vady, které lidi zesnulé na přelomu devátého a desátého století trápily. „Našli jsme různé zajímavé defekty či nemoci, včetně tuberkulózy,“ informovala studentka. Další poznatky přinese zkoumání vzorků hlíny odebraných z míst, kde měly kostry břicho.

„Kolegové z Technického muzea budou hledat vajíčka různých parazitů, například škrkavek,“ připomněl další spolupracující badatele Klíma.
První polovinu letošní sezony věnovali archeologové bez větších výsledků záchrannému výzkumu na místě demolovaného domu, který má nahradit nová stavba.