Je Znojemsko pro zahraniční turisty atraktivní?
Znojemsko je pro zahraniční návštěvníky pořád ještě neobjevenou destinací. Jeho atraktivita spočívá v propojení bohaté historie s kulturními zážitky a vínem. Otázkou je, jestli je to pro zahraničního návštěvníka dost, a nakolik bude takové spojení vnímat jako jedinečné a hodné zájmu. V neprospěch hraje komplikované dopravní napojení na hlavní evropské tahy. Také vzdálenost Prahy, kam míří většina zahraničních návštěvníků, je velkým handicapem. Citelně nám tu chybí turistický cíl formátu UNESCO, což je spolehlivý magnet na určité skupiny zahraničních návštěvníků.

Co láká turisty na Znojemsku?
Předně je potřeba rozlišovat důvody, proč k nám návštěvníci ze zahraničí jezdí. V případě Znojemska se projevuje příhraniční charakter této oblasti. Více než dvě třetiny zahraničních návštěvníků jsou naši rakouští sousedé. Jejich nejčastějším motivem pro návštěvu jsou nákupy, návštěva restaurace a velmi rádi využívají služeb, jako je kosmetika či kadeřnictví. To samozřejmě nejsou klasičtí turisté, ale znojemští podnikatelé mají tyto návštěvníky určitě ve velké oblibě. V klasičtějším pojetí turistiky vedou zejména rekreační oblasti jako je Vranovsko a Bítovsko, kam míří v létě početná skupina Holanďanů, ale i Slováků. Samotné Znojmo navštěvují v současnosti spíše méně náročné skupiny turistů, byť se v poslední době začíná zvyšovat popularita kulturních akcí pořádaných ve Znojmě, které k sobě přitahují náročnější skupiny turistů.

Co by mělo město udělat pro další zatraktivnění ?
Rád bych podotknul, že zahraniční turista je skutečně vynikající příležitostí pro místní podnikatele. Podle posledních informací agentury CzechTourism utratí průměrný zahraniční návštěvník ČR za den téměř dva a půl tisíce korun včetně ubytování. U českých návštěvníků se budeme pohybovat zhruba na polovině, v případě Znojma nám výzkum ukázal méně potěšitelnou částku, přibližně devět set korun. Především je to asi na podnikatelích, kteří musí projevit kreativitu a nabídnout zahraničním návštěvníkům nejen kvalitní servis a reagovat pružně na jejich poptávku, ale přicházet s originálními zážitky, protože právě ty hýbou cestovním ruchem.

Jaké zázemí pro turisty Znojemsko nabízí?
Pravda je, že nedostatek nadstandardních ubytovacích kapacit se ukazuje jako zásadní handicap Znojemska. To platí především pro náročnější turisty, a ještě více pro stále rostoucí oblast kongresové turistiky. Myslím si, že to může být jedna z cest, kterou by se Znojmo mohlo vydat. Objevil se projekt výstavby nového kongresového centra, což vítám. Vznikající centrum má nabídnout i velmi žádané wellness služby. Nabídka atrakcí jako je akvapark, zábavní park či adrenalinový park, na Znojemsku v podstatě chybí. Průvodcovské služby jsou žádanou službou ze strany zahraničních návštěvníků. Z několika rozhovorů se zahraničními cestovními agenturami vyplynulo, že se v minulosti pokoušeli zorganizovat zájezd do Znojma, ale pro průvodce museli do Brna. Příště jeli raději jinam.

Jak z kongresové a wellness turistiky mohou profitovat podnikatelé v okolí Znojma?
V tom je právě ta síla Znojemska. Znojmo může vytvořit kvalitní zázemí pro zahraniční návštěvníky a podnikatelé v okolí se mohou postarat o jejich vyžití například v souvislosti s přírodou, hrady a zámky nebo místním vínem.


Kde hledají zahraniční, ale i naši turisté o Znojemsku informace?
Médium dneška je internet a to platí pro cestovní ruch dvojnásob. O to víc je ale potřeba s potenciálními návštěvníky mluvit jejich vlastní řečí. Informací je relativně dost, ale jejich dostupnost často pokulhává.

Jak jsou na tom místní lidé v cestovním ruchu s jazykovou vybaveností?
Já si myslím, že jsou v tomto ohledu vidět určité pokroky. Jazyková bariéra může být zásadním problémem a řekl bych, že jazyková vybavenost podnikatelů, provozovatelů památek a infocenter svědčí o tom, jestli to myslí se zahraničními turisty vážně. Úroveň jazykové vybavenosti je na Znojemsku velmi rozdílná.

Je Znojemsko už vnímané jako bezpečný region nebo je v zahraničních průvodcích popisováno s přídech východní Evropy, kde jsou běžné kapesní krádeže a cizinci si zde musí dát pozor na různé typy podvodů?
Během našich výzkumů jsme nezaznamenali zásadní problémy v otázkách bezpečnosti. Opatrnost je ale vždycky namístě. Spíše bych chtěl upozornit na nezanedbatelný podíl negativních ohlasů na chování personálu v restauracích, kde se několikrát objevily také negativní zkušenosti s nepoctivými zaměstnanci.