Na dnešních osmdesát členů se z původních dvaceti zakladatelů rozrostl znojemský Spolek přátel Hroznové kozy. Jeho členové se do Znojma a jeho okolí snaží vrátit někdejší vinařskou tradici a zatraktivnit tak region i pro turisty.

„Množí se i počet akcí. Teď už pravidelně vynášíme Hroznového kozla do vinohradu, zavíráme horu, děláme Hotařskou koledu. Chtěli jsme dělat i ručení za Hroznového kozla, ale to teď spojujeme s tradicí Martinských vín v Novém Šaldorfě,“ řekl prezident spolku Zdeněk Čižmář.

Tradice Hroznové kozy žila na jižní Moravě a v Dolním Rakousku od středověku až zhruba do první světové války. Pak postupně vymizela. Hroznová koza, kozel i kůzlata v ní představovali patrony vinařů, jakési Krakonoše regionu.

„Naše akce kopírují vše, co se o tradici dochovalo. K tomu přidáváme další události. Třeba letos křest básnické sbírky Josefa Bergmana. Vloni jsme připravili putovní výstavu, která se po první instalaci v Rakousku přesune letos do hotelu Prestige ve Znojmě,“ upřesnil Čižmář.

Rozhledna a sklep

Spolek však chystá i další zajímavosti. „V okolí Konic bychom rádi viděli rozhlednu s informačním centrem pro turisty a sklepem s víny z Kraví hory. Plánujeme napojení na turistický informační systém. Hlavně ale chceme tradici Hroznové kozy vtáhnout více do Znojma a jeho mázhausů,“ doplnil Čižmář. Nadšenci ze Spolku přátel Hroznové kozy už dokázali propojit vinaře z Konic, Nového Šadlorfa, Znojma a dokonce i dva jinak těžko smiřitelné konkurenty – Znovín Znojmo a Vinné sklepy Lechovice.

„V Louckém klášteře máme Salonek Hroznové kozy, který chceme revitalizovat. Koza se rovněž účastnila ukládání lechovického sektu na dno Vranovské přehrady,“ potvrdil prezident spolku. Rezervy má spolek podle něj především v propagaci. „Třeba webové stránky už dávno mohly být hotové. Ale chybí čas,“ řekl Čižmář. I podle dalších členů se spolek rozrůstá nečekanou rychlostí.

„Dnes se akcí účastní kolem padesáti až osmdesáti lidí v krojích, celkem nás šlo v průvodu přes stovku. Na začátku nás vůbec nenapadlo, že dosáhneme takového počtu lidí. Těší nás, že vůbec nikdo neodpadl,“ podotkl další zakladatel spolku Jan Blažíček.

Propagace města

„Chtěli bychom dostat akce více do turistických katalogů a propagovat je i v rámci města. Máme plány pro rozvoj turistického ruchu a Hroznová koza v nich figuruje,“ dodal Blažíček, který je současně místostarostou města. „Hroznová koza je chválihodná aktivita a jsem rád, že jsem se k tomu mohl připojit. Ve Znojmě něco podobného chybělo a je dobře, že se toho někdo ujal,“ řekl Daniel Hudeček, který se nedávno vrátil do Znojma.