V Souhlasném závazném stanovisku pracovníci krajského odboru životního prostředí však podmínili stavbu vepřína dvaceti přísnými podmínkami. „Místo zamýšlených dvou hal pro deset tisíc kusů vepřů, se vyjádřili pro pět tisíc kusů v první etapě a dvouletý zkušební provoz. Pokud bude bez problémů, může investor kapacitu navýšit na plný počet,“ uvedla příklad starostka Štítar Pavla Rozsypalová.

Problém může být také kapacita pitné vody pro dobytek, kterou je třeba zajistit pěti vrty a stavbou vodojemu nebo výsadba clonící zeleně, jež má vyrůst v místech, kde má stát výrobní hala. Ve hře je také změna územního plánu městyse. Právě jemu se ze zákona musí chov podřídit. „Změna by měla zajistit maximální počet chovaných prasat do maximální výše dvou tisíc kusů. Veřejné projednávání územního plánu se uskutečnilo v červenci, investor proti němu podal námitku,“ uvedla Rozsypalová.

S připomínkou investora se musí nejdřív vypořádat množství institucí včetně životního prostředí, či památkové péče, až poté může být podán návrh na schválení. „Je to obec, která by si měla určovat, jaký chce mít územní plán,“ vyslovila naději starostka Rozsypalová.

Proti stavbě bojují obyvatelé už od začátku roku. Obávají se zápachu, zvýšené dopravy, snížení kvality života v obci a také poškození turistického ruchu. V blízkosti se totiž nachází mimo jiné známá Vranovská pláž. „Obec je vzhůru nohama, jsme zklamaní. Máme obavy o zdraví, nejde jen o smrad, nikdo nevíme, co s námi udělá vdechování amoniaku. Není to jen na chvíli, taková stavba je na dlouhá desetiletí,“ Stanovisko kraje mi připadá udělané tak, aby se vlk nažral a koza zůstala celá,“ zlobil se obyvatel Drahomír Trojan.

Výkrmna prasat:
Má vyrůst ve Štítarech na Znojemsku, blízko rekreační oblasti Vranovská pláž.
Ve dvou halách má být deset tisíc vepřů.
Investorem je Zemědělské družstvo Petřín, patřící do skupiny Rhea Holding.
Lidé se obávají zápachu, kamionů i úbytku turistů.
Za riziko považují i ohrožení zdrojů pitné vody, kvůli prosakování kejdy.
Kraj vydal ke stavbě souhlasné stanovisko, má ale 20 podmínek.
Městys usiluje o změnu územního plánu, s cílem omezit chov na 2 tisíce kusů vepřů.
Investor podal proti změně územního plánu námitku.

Stavbu vepřína plánuje Zemědělské družstvo Petřín, patřící do skupiny Rhea Holding. Ředitel družstva Josef Kolář opakovaně vysvětluje obyvatelům i vedení městyse, že jejich obavy jsou zbytečné. Zatím však bez úspěchu. „Nemáme ani v nejmenším zájem snižovat kvalitu života místních obyvatel ani rekreantů. Uvažujeme využít nejmodernější dostupné technologie a celý projekt budou posuzovat orgány státní správy, které dohlíží na životní prostředí a kvalitu života obyvatel dané oblasti. Jsme v tomto ohledu přísně kontrolovaní,“ vyjádřil se už dříve pro Deník Rovnost. Včera se redakci jeho vyjádření nepodařilo ani opakovaně získat.

Proti Souhlasnému stanovisku krajských úředníků není možnost odvolání a zkoumají ho právníci. „Po uplynutí patnácti denní lhůty, která je stanovena pro vyvěšení dokumentu na úřední desce, se s investorem chceme spojit a konzultovat možnosti. Vzájemná domluva je vždy lepší, než právní bitky u soudu,“ věří starostka Pavla Rozsypalová v dohodu s investorem.

Mluvit o termínu zahájení stavby je v tuto chvíli předčasné. V cestě jí stojí zdlouhavý úřední a zřejmě i právní proces.