Více než polovina dětí, které mají zájem o vzdělání na znojemské umělecké škole, od září na hodiny klavíru nebo houslí chodit nebude. Podobná situace je i na ostatních školách regionu. Důvodem je nová koncepce krajského úřadu, který umělecké školy spravuje. Každá z uměleckých škol na Znojemsku by měla snížit počty žáků hudebního oboru o tři procenta. Důvodem je údajně velký počet odloučených pracovišť, na kterých se jen obtížně plní učební plány a na školách vyučují pedagogové s nízkým stupněm kvalifikace.

„Postoj kraje mě uráží, naše škola se za posledních deset let dokázala prosadit a žáci se výrazně zapojují do kulturního života ve městě. Nyní k nám přicházejí děti k zápisu, a vím, že všem zájemcům nebudeme moci vyhovět. Nechceme nic jiného než rovný přístup. Kraj stanovil, že poměr počtu dětí v uměleckých školách oproti žákům základních škol má být nějakých třicet procent. Znojemsko je na devatenácti procentech a dále nás omezují. Přišli jsme o sto dvacet žáků," stěžovala si ředitelka umělecké školy v Moravském Krumlově Vladimíra Kočí.

Krajský úřad prý k takovému opatření přistoupil proto, že Znojemsko je venkovský region s malým počtem větších měst.

„Základní školy zde mají řadu odloučených pracovišť, kde se obtížně naplňuje plnění učebních plánů. Stejně tak zajištění učitelů s odpovídající kvalifikací je obtížné," nechala se slyšet mluvčí Jihomoravského kraje Denisa Kapitančiková.

Pomoc a podporu školám ale přislíbila krajská radní Bohumila Beranová.

„Rozhodně nesouhlasím s postojem školského odboru, který tlumočila mluvčí. Dělám maximum pro to, abych situaci nějak zvrátila a Znojmo nebylo okrajovým regionem. Znojemská umělecká škola se pyšní mnoha úspěchy a bylo by škoda, kdyby nemohla přibrat nové žáky. Stejně tak doufám, že pomohu ostatním školám regionu," podotkla Beranová.

Loni přišla znojemská umělecká škola o osmasedmdesát žáků a letos jich bude muset nějakých šedesát odmítnout.

„Na stole mám pětadevadesát přihlášek, předpokládám, že třetinu dětí nevybereme kvůli nedostatku talentu. I tak z šedesáti dětí budeme moci přijmout pouze polovinu. Navíc bych měl propustit jednoho učitele, ale záležitost vyřešíme snížením úvazků," podotkl ředitel znojemské umělecké školy Jaromír Berka.

Situaci vnímá jako nepříznivou i vedení Znojma. „Chceme za město bojovat, ale řešení je nyní na krajských zastupitelích," podotkl místostarosta Znojma Jan Grois.

Ředitel Berka uvažuje o tom, že v budoucnu kraj již nebude mít o umělecké školy zájem. „Předpokládám, že školy by přešly pod město nebo se staly soukromými. Uvítal bych, kdyby finanční podpora uměleckého vzdělání byla srovnatelná s financemi, které plynou do sportu," uzavřel.