„Úspěch nás těší, v první řadě jsme vděční všem, kdo nám hlasy posílali a svou podporou nám vítězství získali. Právě díky lidem, kteří jsou ochotni se aktivně zapojit, můžeme dosahovat v této soutěži opakovaných úspěchů. A je pravda, že už v tom máme jako týmová fara také několikaletý trénink," řekl farář Jindřich Čoupek z přímětického FATYMu, který má obě úspěšné farnosti na starosti.

Znojemsko v soutěži v uplynulých letech úspěšně reprezentovaly například kostely ve Chvalaticích, Stálkách, Slupi, Těšeticích či Vranově nad Dyjí, většinou právě ve správě FATYMu.

Moderátor týmové fary, vranovský děkan Marek Dunda, přiblížil, že letos vedle podpory valtrovického kostela vyzkoušeli i úspěšný finiš s břečkovickým oltářem. „Čtyři dny před koncem soutěže přišel nápad, zda bychom ještě nezkusili podpořit i oltář v Horním Břečkově, kde do vítězství chybělo téměř 450 hlasů. Za necelé čtyři dny se podařilo téměř nemožné. Díky všem, kdo poslali esemesky se do páteční půlnoci nashromáždilo neuvěřitelných 515 hlasů," popsal Dunda na webu týmové fary.

Starosta Valtrovic Luděk Lahner úspěch kostela ocenil s tím, že obec se na propagaci také podílela. „Určitě je to úspěch. Informaci o hlasování jsme měli na obecním webu, lidé ji dostali i do schránek. Obec přispěla i na samotnou opravu kostela, poskytla padesát tisíc korun," sdělil starosta.

Velkou radost mají podle starostky Petry Formanové. „Dělali jsme, obec i FATYM, velkou propagaci. Pan farář roznesl letáčky po obci, informace byly na webu, na obecních nástěnkách i v obchodě. Moc jsme ale úspěchu nevěřili, přece jen jsme malá obec," řekla starostka.

Břečkovský kostel oslaví příští rok jubileum. „Při té příležitosti s FATYMem uvažujeme o vydání brožurky o kostele a jeho historii. Letošní úspěch doufám přispěje k tomu, že kostel vejde jak do většího povědomí i mezi místními lidmi, kteří o něm často skoro nic neví, tak pomůže Břečkov trochu zviditelnit," uvažovala starostka s tím, že na dosavadní opravy kostela obec přispěla sto tisíci korunami.

Oficiální výsledky soutěže kraj zveřejní na přelomu dubna a května. „Letošní novinkou je možnost udělit navíc zvláštní cenu ve výši pětadvaceti tisíc korun vlastníku kulturní památky, která zaujme například kvalitou oprav, mimořádnou historií či zvláštním přístupem vlastníka," přiblížila již dříve krajská radní Bohumila Beranová. Kraj mezi nejúspěšnější soutěžící rozdělí tři sta tisíc korun. Vítěz v kategorii velkých staveb dostane na další opravy sto padesát tisíc a druhý nejlepší padesát tisíc. Stejnou sumu dostanou vítězové kategorií drobných staveb a výtvarných děl.