Příjemci peněz mají být drobní podnikatelé, tedy fyzické osoby. Žadatel musí mít trvalý pobyt na území kraje v obcích, které spadají do okresů Břeclav, Hodonín a Znojmo.

„V případě, že jde o absolventa, který dokončil úspěšně studia před méně než dvěma lety, vyžaduje se odpovědný zástupce," tlumočila mluvčí Znojma.

Na dotační program jsou z rozpočtu kraje určeny pro letošní rok dva miliony korun. Maximální výše dotace na jeden projekt je osmdesát tisíc, minimální pak třicet tisíc korun. Vyžaduje se ale také spoluúčast žadatele z vlastních prostředků, a to ve výši minimálně padesát procent celkových uznatelných výdajů.

Další informace o podmínkách poskytnutí dotace začínajícím podnikatelům jsou k dispozici na portále Jihomoravského kra­je.

Žádosti je možné předkládat do 30. září.