A to ještě rozpočet pro rok 2021 nepočítá podle Grolicha s dalšími návrhy na zvýšení slevy na poplatníka. „Pak bychom byli mínus 1,5 miliardy, to by už byla skoro smrt,“ prohlásil.

Jedinou oblast v rámci rozpočtu, kterou nová koalice posílila, jsou dotace v oblasti životního prostředí, na zadržování vody v krajině. „Letos bylo v rozpočtu osm milionů, příští rok bude dvacet milionů. Je to věc, která za nás nepočká,“ zmínil Grolich.

Škrty se nevyhnuly ani oblasti dopravy. Na nové investice není v návrhu rozpočtu, který bude schvalovat 17. prosince zastupitelstvo ani koruna. „Vzhledem k tomu, že doprava je jednou z priorit této koalice, jsem velice rád, že rada kraje přijala usnesení, kdy první peníze, které budou k dispozici zejména z přebytku daní půjdou do silniční sítě. Přednostně do opravy mostů,“ sdělil radní pro dopravu Jiří Crha.