Zájemci si mohli s průvodcem prohlédnout muzeum, které obec v doškové chalupě zřídila. K vidění byla i expozice prvorepublikové módy nebo výstava fotografií, které dokumentují život v obci roku 1982.

Petrovická došková chalupa je jednou z mála dochovaných dokladů lidového stavitelství na Znojemsku. Obec ji koupila na konci roku 2011. Na celé jižní Moravě jsou dnes k vidění pouze tři podobné doškové chalupy a všechny jsou památkově chráněné.

Zdroj: Pavel Slaný

Chalupa je ukázkou dříve běžného obydlí domkařů. „Vlastnili kromě své skromné chalupy obvykle jen malá políčka, která nestačila ani k nejskromnější obživě často početné rodiny. Domkaři tedy hledali obživu převážně námezdní prací a patřili k chudší části vesnického obyvatelstva. Tomuto způsobu života odpovídá i stavební koncepce petrovické doškové chalupy,“ sdělila již dříve Eva Grunová, která se místní historií zabývá.

Sobota byla ve Vedrovicích ve znamení oslav. Den obce si užili návštěvníci i všichni vystupující.
Vedrovice slavily. Den obce byl plný tance i muziky. Bavil fotbal a motorky

Obytné místnosti jsou malé a stavěné převážně z nepálených cihel „vepřovic“. „Půdní prostory nad obytnými místnostmi sloužily k uložení zásob sena a slámy pro skromné hospodářství. Ze dvora je také přístup do poměrně velkého sklepa klenutého z lomového kamene, což není pro domkařská stavení typické,“ poukázala Grunová.

Jak doplnila, chalupa prošla celkovou rekonstrukcí. Slouží jako muzeum a místo uchování obecní paměti. Sbírku tvoří předměty, které dokumentují historii obce a regionu, hospodářskou činnost našich dědů i vybavení domácností našich babiček. Většina exponátů, které jsou zde vystaveny pochází z darů petrovických občanů a příznivců muzea.

Otevřeno bývá v sezoně od června do konce října vždy v neděli od tří do pěti hodin odpoledne.