Proč se vaše škola rozhodla podpořit soutěž Mladý zemědělec?

Snažíme se tady studentům ukazovat, že zemědělské obory jsou prospěšné a není to špinavá práce, jak si někteří mohou myslet. Rád využívám citát od Xenofóna: „Zemědělství je matkou a živitelkou všech ostatních povolání." Děláme proto řadu aktivit, kterými tuto myšlenku šíříme k mladé generaci. Podpora soutěže Mladý zemědělec je jednou z nich.

Jaké další obory kromě zemědělských vaše škola nabízí?

Nabízíme také potravinářské obory. Dohromady si tak studenti mohou vybrat z devíti oborů. S maturitou je pouze obor Agropodnikání, zbylých osm je s výučním listem. Mezi nimi je například opravář zahradních strojů, zahradník, cukrář nebo třeba řezník-uzenář.

O který z oborů zaznamenáváte největší zájem a o který naopak nejnižší?

Zájem o jednotlivé obory se mění v průběhu let, ale velmi populární je například opravář zemědělských strojů. V rámci programu totiž nabízíme možnost získávat řidičské průkazy, a to jak na osobní auto, tak i traktor nebo nákladní vůz. Studenti si také mohou udělat svářečské zkoušky, což je univerzální benefit i pro práci v jiném oboru. Mezi nejméně oblíbené pak patří obor řezník-uzenář nebo zahradník. Oba obory v sobě skrývají mnoho těžké manuální práce, a to řada mladých v současné době nejspíše tolik nevyhledává.

Sídliště je plné zaparkovaných aut. Situace ukazuje  situaci ve všední den v ranních hodinách.
Sídliště v Moravském Krumlově prokoukne. Město sbírá názory lidí v dotazníku

Už jste zmínil některé benefity oboru opravář zemědělských strojů. Jaké výhody mohou získat studenti ostatních oborů na vaší škole?

Vzhledem k tomu, že autoškola je součástí našeho areálu, poskytujeme její služby i studentům ostatních oborů. Řidičský průkaz na osobní automobil si mohou udělat všichni. Licence na traktor je i součástí oboru Agropodnikání. Mezi další kurzy patří například oprávnění pracovat s vysokozdvižným vozíkem nebo baristický kurz.

Co považujete za nejatraktivnější aspekty studia zemědělství na vaší škole?

Snažíme se obecně ke všem žákům přistupovat jako k partnerům a nabízet jim různé možnosti a ukazovat nové směry, které se v oboru objevují. Zúčastňujeme se soutěží a snažíme se, aby se do oboru zamilovali.

Jaké praktické dovednosti a znalosti mohou studenti získat během studia na vaší škole?

Praxe je samozřejmě důležitá, proto je u nás studium rozděleno na týden praxí a týden teorie, které se střídají. Nevlastníme ovšem žádný statek, proto se rámci zemědělských oborů snažíme naše žáky uplatnit ve firmách v okolí Znojma. Cílem je, aby viděli, jak to v realitě funguje a zjistili, jaké jsou aktuální trendy. Máme nasmlouvaných mnoho subjektů, a to nejenom v Agropodnikaní, ale ve všech dalších oborech.

Kvůli smrtelnému napadení bezdomovce ve Znojmě mají dva muži strávit roky ve vězení. Ve čtvrtek o tom rozhodl Krajský soud v Brně. Snímek je ilustrační.
Vražda, označil soud útok ve Znojmě. Agresora posílá na dlouhé roky do vězení

Jaký je postoj zaměstnavatelů k absolventům vaší zemědělské školy? Mají dobré šance se uplatnit?

Řada spolupracujících subjektů, kam chodí naši studenti na praxi, si často tímto způsobem vyhlížejí budoucí zaměstnance. Samozřejmě se pro pokračující spolupráci snaží nabírat ty nejlepší studenty, ale stejné možnosti během praxí poskytnou všem.

Jak se snažíte držet krok s inovacemi v zemědělském sektoru?

Tím, že spolupracujeme se spoustou firem v okolí, získáváme přehled o novinkách, které se v oboru objevují. Prostor u nás mají odborníci, kteří žákům představují, co je nového na trhu. Jezdíme ale i na exkurze a účastníme se workshopů. Momentálně u nás rezonuje princip precizního zemědělství, v rámci kterého spolupracujeme s Mendelovou univerzitou.

Využíváte některé moderní technologie ve vaší škole?

S vývojem zemědělského sektoru se snažíme držet krok právě i využitím moderních technologií. Na nákup nových strojů získáváme dotace z ministerstva. Nově je na nás kladen požadavek, aby tyto dotace směřovaly do chytrých technologií. Pořídili jsme například dron na snímkování pozemků. Díky němu jednoduše zjistíme, které části více hnojit nebo zavlažovat. To je úsporné i ekologické, na což také cílíme.