„Ten projekt je dávno zrušený,“ sdělil dnes bez dalšího komentáře předseda jevišovického Agrudružstva Bohumír Rada. Družstvem ovládaná společnost ale záměr výstavby stanice oficiálně oznámila a už v prvním kole řízení vznesly k projektu připomínky úřady, obec i sdružení Děti Země.

„Odbor životního prostředí vyhodnotil došlé připomínky jako závažné, které dostatečně prokazují potřebu dalšího pokračování procesu posuzování vlivů na životní prostředí,“ konstatoval Jiří Hájek, vedoucí příslušného oddělení odboru životního prostředí kraje. Úřad stanovil firmě dvacet okruhů, na které se má zaměřit při zpracování další dokumentace.

Výhrady a obavy kritiků shrnuli ve svém vyjádření zástupci sdružení Děti Země. „Oznamovatel provozuje obdobné zařízení v nedalekém Velkém Karlově již mnoho měsíců bez platného integrovaného povolení. Provoz se vyznačuje porušováním technologické kázně a různými pochybeními,“ uvedli představitelé sdružení a poukázaly také na to, že stanice obtěžuje své okolí nadměrným zápachem.

Záměr odmítli i krhovičtí zastupitelé. „Tvrzením pana Rady, že projekt zrušili, nevěřím. Mrzí mě, že se to celé vleče a pořád pokračují nějaká posuzování. Pochybuji o tom, že by kraj vedl další řízení, kdyby měl jednoznačné vyjádření, že projekt skončil,“ podotkl starosta Krhovic Martin Major.