Předchozí
1 z 9
Další

Illkův litinový kříž u vyhlídky pod Starým zámkem, nad údolím Jevišovky.Illkův litinový kříž u vyhlídky pod Starým zámkem, nad údolím Jevišovky.Zdroj: se souhlasem Města Jevišovice

Od nepaměti se u u nich scházeli zamilovaní, nebo vysílaly prosbu do nebes za zemřelá dítka. Kříže ale také dříve sloužily jako důležitý orientační bod u cesty. Ty v Jevišovicích na Znojemsku mají ale i strašidelnou historii, která se váže třeba k někdejšímu popravišti. V nejmenším městě na Znojemsku jich napočítali celkem osm. „V minulosti jsme opravili památky ve vlastnictví města a tak jsme se rozhodli vrhnout na drobné sakrální stavby, které sice nejsou památkově chráněné, ale patří k naší krajině. Díky kastelánovi Jiřímu Černému máme zmapovanou jejich historii,“ ocenil starosta Jevišovic Pavel Málek.

Ústřední (Jelínkův) kříž na hřbitově z roku 1810.Ústřední (Jelínkův) kříž na hřbitově z roku 1810.Zdroj: se souhlasem Města Jevišovice

Ústřední (Jelínkův) kříž na hřbitově z roku 1810

Celokamenný, včetně korpusu Ježíše Krista z pískovce, je vysoký přes 4 metry. Pochází z moravskokrumlovské kamenické dílny Johanna Sackla a spolu s Pagallovým křížem „Na Véhoně“ je nejstarší v Jevišovicích. Vznikl v době, kdy se na výrobu křížů ještě nepoužívala litina, tedy slitina železa s vysokým obsahem uhlíku (jako náhrobky do té doby sloužily ručně kované kříže ze železa).

Čelní strana hranolového soklu v nárožích s drobnými volutkami nese rytý latinský nápis kapitálou: „TOMAS JELINEK FUNDATOR ANNO 1810“ (Tomáš Jelínek byl hrnčířským mistrem v Jevišovicích). Okolo kříže je řemeslně kvalitní pískovcové balustrové zábradlí s hranolovými nárožními sloupky a třemi kuželkami ve výplních. Celek je naštěstí dobře zachovalý, již dříve udržovaný, dnes je poškozen zejména náletem mechů a lišejníků.

Pagallův kříž při polní cestě „Na Véhoně“ z roku 1810.Pagallův kříž při polní cestě „Na Véhoně“ z roku 1810.Zdroj: se souhlasem Města Jevišovice

Pagallův kříž při polní cestě „Na Véhoně“ z roku 1810

Mezi dvěma urostlými lípami směrem ke kempu „Veselka“ stojí téměř 4 metry vysoký celokamenný kříž. Byl vyroben z pískovce v moravskokrumlovské dílně Johannem Sacklem, stejně jako ústřední kříž na hřbitově, s nímž je nejstarším křížem v Jevišovicích (na Znojemsku se podobné kříže vyskytují např. v Horních Dunajovicích a v Prokopově).

Kříž byl postaven roku 1810 na počest prvního českého učitele Josefa Pagalla, který bydlel v domě s barokním štítem čp. 68 na nám. Jiřího z Poděbrad, kde byla i původní jevišovická škola.

Tento kříž, který na rozdíl od kříže hřbitovního není registrován ve státním seznamu památek, je ze všech jevišovických křížů nejvíce ohrožen a jeho stav lze označit za kritický. Spodní část korpusu Krista i reliéf se zcela rozpadly účinky dešťů a mrazů. Kříž bude restaurován v létě.

Illkův litinový kříž u vyhlídky pod Starým zámkem, nad údolím Jevišovky.Illkův litinový kříž u vyhlídky pod Starým zámkem, nad údolím Jevišovky.Zdroj: se souhlasem Města Jevišovice

Illkův litinový kříž u vyhlídky pod Starým zámkem, nad údolím Jevišovky

Pozoruhodný mohutný celokovový celek, v užším regionu Jevišovicka je typologicky výjimečný (podobný kříž, datovaný 1879, se vyskytuje např. v Brně-Černovicích).

Jevišovický kříž nechala vztyčit roku 1893 Barbora Illková, vdova po Josefu Illkovi, čtvrtláníku v Jevišovicích, na kopečku mezi Jevišovicemi a Střelicemi na místě, kde stál chatrný dřevěný kříž.

Celek, stojící na kamenné desce, je přes 4 metry vysoký. Kolem kříže je kovová ohrádka, u ní lavička, poblíž mohutná lípa. Na tomto krásném místě, odkud je výhled na přilehlé Střelice, se již sešlo a jistě políbilo mnoho párů; v nové době je poněkud narušena poetičnost místa postmoderním fenoménem, totiž venčením psů.

Kříž byl péčí Města Jevišovice pod dohledem památkářů opraven kovářem Milanem Poliánem z Olomouce v roce 2018. Na Znojemsku se vyskytuje jen jeden podobně monumentální pseudogotický kříž z litiny, a to na okraji Hodonic (datovaný 1873), nepočítáme-li Schweighoferův kříž na hřbitově ve Znojmě (1891).

Málkův kříž při silnici do Boskovštejna.Málkův kříž při silnici do Boskovštejna.Zdroj: se souhlasem Města Jevišovice

Málkův kříž při silnici do Boskovštejna, ve skupině akátů

Poměrně autenticky dochovaný kříž po levé straně silnice, ve skupině urostlých stromů, vytváří esteticky působivý orientační bod. Na hranolovém kamenném kříži poměrně velký litinový korpus Ježíše Krista, pod ním mělká vertikální nika, v němž chybí kovový reliéf postavy Panny Marie. Přibližně 4 metry vysoký kříž nechali postavit Jan a Kateřina Málkovi z Jevišovic. Na čelní straně hranolového soklu je nápis „Pochválen buď Pán Ježíš Kristus, Věnovaly ke cti a chvále Boží pro spásu duší zemřelých dítek Jana a Kateřiny Málkovy z Jevišovic 1902. Kříž má částečně narušenou statiku.

Kříž Málkův (Málkovi-Podolí) u bývalého popraviště „Na Spáleništi“, po pravé straně silnice do Bojanovic za křížem Klaudovým.Kříž Málkův (Málkovi-Podolí) u bývalého popraviště „Na Spáleništi“, po pravé straně silnice do Bojanovic za křížem Klaudovým.Zdroj: se souhlasem Města Jevišovice

Kříž Málkův (Málkovi-Podolí) u bývalého popraviště „Na Spáleništi“, po pravé straně silnice do Bojanovic za křížem Klaudovým.

Ušlechtilý litinový, s kamenným podstavcem na 4 metry vysoký kříž nechali postavit někdy po polovině 19. století manželé Málkovi z Jevišovic-Podolí v místech bývalého popraviště.

Vpravo od kříže je patrné menší návrší, na němž stávala šibenice, neboť Jevišovice jako poddanské město měly cca v období 1600 – 1750 svůj hrdelní soud. Místu se dodnes říká „Na popravišti“ nebo „Na spravedlnosti“, též „Na šibeničním“ nebo „Na spáleništi“. Je velmi pravděpodobné, že dříve stál v blízkosti šibenice kříž, zřejmě dřevěný, který sešel stářím a byl později nahrazován novými kříži.

Kříž nechali postavit manželé Málkovi z jevišovické části Podolí (nezaměňovat s rodinou Málkovou, která zbudovala kříž směrem na Boskovštejn). K místu se váže i pověst „Madlenka“ o nešťastné lásce mladého hraběte Ludvíka Josefa de Souches a Jeníka Veselého k osiřelé dívce Magdaleně Plankové, která tu měla být dne 13. srpna 1704 popravena (pověst je uvedena v souboru pověstí „Dyje vypráví“, který vyšel jako příloha Vlastivědného a musejního sborníku Podyjí z roku 1959).

Kříž litinový v parku za Novým zámkem u pěšinky ke kompostárně.Kříž litinový v parku za Novým zámkem u pěšinky ke kompostárně.Zdroj: se souhlasem Města Jevišovice

Kříž litinový v parku za Novým zámkem u pěšinky ke kompostárně (pěšinka směrem doleva vede k tzv. Larischově kapličce)

O tomto kříži nevíme nic konkrétního, ani kdy ani kým byl postaven. Je vysoký i s kamenným podstavcem přes 2 metry, stojí na pozemku zámeckého parku, kde jej zřejmě nechal postavit majitel panství.

Vzhledem k tomu, že kříž je již litinový, pochází pravděpodobně z doby po roce 1850 (odhadem sedmdesátá léta 19. stol.). V roce 2018 byl přeražen vandaly a opraven péčí města.

Podobný kříž se vyskytuje v Jevišovce u Hrušovan, je datován 1876, avšak má jiný větší korpus (stejný kříž též na hřbitově ve Višňovém, avšak nedatovaný).

Neoralův kříž u rozcestí Bojanovice – Boskovštejn.Neoralův kříž u rozcestí Bojanovice – Boskovštejn.Zdroj: se souhlasem Města Jevišovice

Neoralův kříž u rozcestí Bojanovice – Boskovštejn

Roku 1890 jej nechal postavit čvrtláník František Neoral, původně o několik metrů dál směrem do dnešní křižovatky. Koncem devadesátých let 20. století byl kříž nešťastně sražen projíždějícím kamionem a posléze opraven. Horní část proto není původní, je z umělého kamene (terazzo) s novým litinovým korpusem Ježíše Krista.

Spodní část kříže se soklem je původní, kamenná, stejného typu jako u kříže Pavelkova poblíž bytovky. Čelní strana soklu nese v rámu, zakončeném oslím hřbetem, nápis ze žalmu a s dedikací frakturou: „Nezahlazuj s bezbožnými duše mé. Ž 25,9“ Za spásu duše zemřelých synů Františka a Josefa věnovali František a Terezie Neoralovi 1890“.

Při opravě okolo roku 2000 byl kříž přemístěn o několik metrů směrem od křižovatky nad zídku odtokového příkopu.

Havlišův kříž na „Hóvarcích“ při odbočce z hlavní silnice na Znojmo k Auerově farmě.Havlišův kříž na „Hóvarcích“ při odbočce z hlavní silnice na Znojmo k Auerově farmě.Zdroj: se souhlasem Města Jevišovice

Havlišův kříž na „Hóvarcích“ při odbočce z hlavní silnice na Znojmo k Auerově farmě

Téměř 4 metry vysoký kříž stojí při zídce zahrady domu čp. 104 a pochází z roku 1892. Také tento kříž již byl zhotoven z kamene a korpus z litiny, ale byl v nové době upraven, takže nemá svoji původní podobu. Horní část kříže s malým kovovým korpusem je nepůvodní, autentický je hranolový sokl podobného typu jako u kříže Neoralova a Pavelkova. Na čelní straně je nápis frakturou a částečně kapitálou: „Kristus ukřižován na věčnou památku pro křesťany Pochválen buď Pán JEŽÍŠ KRISTUS 1892“.

Ve farní kronice se můžeme dočíst, že kříž nechal postavit statkář František Havliš na svém pozemku při polní cestě do Boskovštejna a že kříž stál asi 200 zlatých.