Zatím ale přesně neví, které kostely na Vranovsku i Moravskokrumlovsku se oprav dočkají. Záležet bude na penězích.
„Letos chceme dokončit opravu střechy kostela sv. Petra a Pavla v Miroslavi. V plánu je i střecha kostela sv. Bartoloměje v Moravském Krumlově. Ve spolupráci s městem chceme zrestaurovat i sousoší před vstupem do kostela,“ popsal asistent moravskokrumlovského děkanství Karel Hlávka.

K děkanství patří i kaple sv. Markéty v Damnicích. „Na ní je třeba provést statické zajištění, pokrývačské a zednické práce. Další restaurátorské práce jsou plánované při opravě hlavního kříže na hřbitově v Dobřínsku. Pokročit v úpravách terénu bychom chtěli kolem kostela sv. Mikuláše v Miroslavských Knínicích,“ vyjmenoval Hlávka.

Dodal, že všechny akce mohou být realizované za předpokladu přidělení dotací z Havarijního fondu Ministerstva kultury a Jihomoravského kraje. „Případně i od obcí. Samozřejmě, že očekáváme i příspěvek jednotlivých farností ať finanční, či přiložením ruky k dílu,“ řekl Hlávka.

Na opravy církevních památek se letos chystá i vranovské děkanství. „Letos chystáme opravy kostelů ve Chvalaticích, Korolupech, Šafově, dále renovaci varhan ve Štítarech a Lančově. Novou střechu potřebuje svatostánek ve Vranově nad Dyjí a kaple ve Vracovicích. Kompletní opravou projde kostel v Horním Břečkově. Zatím ale není jasné, kolik peněz na opravy získáme,“ sdělil administrátor vranovského děkanství Karel Mucha.
Podle něj se navíc do spolupráce při opravách kostelů pouštějí i samotné obce.