Až dva tisíce korun mohou získat zákonní zástupci dětí ve věku od tří do patnácti let, kteří nemají žádný dluh vůči městu nebo příspěvkové organizaci Správa nemovitostí města Znojma a kteří pobírají dávky od Úřadu práce. „Jedná se o příspěvky a doplatky na bydlení, dávky v hmotné nouzi, přídavky, dávky pěstounské péče nebo příspěvek na mobilitu, nebo u nich nastalo oddlužení formou osobního bankrotu či jsou samoživiteli,“ sdělila Denisa Mandátová z oddělení vnějších vztahů znojemské radnice.

Žádat o příspěvek je možné poskytnout na pravidelné, minimálně tři měsíce trvající sportovní, umělecké i pohybové aktivity. Organizátorem může být škola či jiná organizace. Děti musí mít trvalé bydliště ve Znojmě nebo jeho příměstských částech.

Louka plná dětí předčila očekávání. Na Plovárnu Louka jich dorazilo přes tisíc
Louka plná dětí předčila očekávání. Na plovárnu jich dorazilo přes tisíc

K žádosti je nutno doložit kopii dokladu o úhradě kroužku, kopii dokladu prokazujícího, že žadatel splňuje podmínky, který nesmí být starší než jeden rok, a potvrzení o vlastnictví bankovního účtu.

Žádosti a veškeré další informace jsou k dispozici na webu města Znojma. Žádosti je možné podávat elektronicky prostřednictvím Portálu občana nebo datovou schránkou, poštou nebo osobně na některou z podatelen městského úřadu nebo osobně přímo na odboru školství, kultury a památkové péče. Uzávěrka podávání žádostí je 30. listopadu. Balíček pomoci funguje od června roku 2022. Deník o projektu opakovaně informoval.