Zároveň stavební firmy rozšířily jízdní pruh v přibližné délce 150 metrů ve směru na Znojmo. Vybudování kruhového objezdu spolu s úpravou vozovky přišlo na více než 10 milionů korun. „Výstavba významnou měrou zlepší náročnou dopravní situaci na hraničním přechodu. Je plně zainvestovaná společnostmi Freeport a Excalibur, nebyly na ni čerpány žádné dotace a splňuje ty nejnáročnější technické parametry," uvedl ředitel centra Freeport Jan Procházka.

Nová kruhová křižovatka zajistí bezpečnou a plynulou dopravu v daném místě hned v několika ohledech. „Okružní křižovatka celkově zvolní průjezd na jinak frekventované komunikaci, významně zlepší dopravní napojení Freeportu a dalších obchodních areálů a také zajistí napojení na plochy pro komerční výstavbu na straně katastru obce Dyjákovičky," tlumočil za investory Jakub Žižka.

Na parkoviště outletového centra Freeport dorazí ročně kolem půl milionu osobních aut a více než jeden tisíc autobusů. Výstavba kruhového objezdu v místě bývalého hraničního přechodu Hatě trvala přibližně dva měsíce.