Až šedesát milionů korun by mohla v letošním roce prostavět radnice v Moravském Krumlově. V plánu má dobudování dalších částí infrastruktury, opravu zámku či stavbu nového koupaliště. Prostředky chce vedení města získat jak z dotací, tak i z vlastních zdrojů, především prodejem obecního majetku. Rozpočet je zpracovaný novým způsobem, srozumitelným i pro laika.

„Rozpočet máme rozdělený na provozní prostředky a fond Moravský Krumlov 2022, což jsou investiční prostředky. Je z něj zřejmé, jaké peníze jdou na provoz a jaké na investice. Je to velice jasný, přehledný a transparentní způsob. Na webu města se každý občan může podívat kolik, kde a na jakou investici půjde peněz. Uvidí i odkud zdroje jsou,“ nastínil starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina (TOP 09).

Prodej majetku

V rozpočtu jsou uvedeny výdaje na investice kolem jednapadesáti milionů. „Nejsou tam všechny akce, u kterých máme zažádáno o dotaci. Kdybychom všechny dostali, byly by investiční výdaje zhruba o deset milionů vyšší. Neměli bychom ale dostatek vlastních zdrojů, takže bychom to řešili kapitálovými příjmy z prodeje majetku města. Předpokládáme také, že ceny investičních akcí sníží výběrová řízení, protože nyní jsou uváděny projektové ceny,“ sdělil zastupitel a tvůrce nového rozpočtu Vlastimil Kocanda (TOP 09).

Vedení města odmítá jakékoliv úvěry či půjčky. „Nechceme jít cestou navyšování dluhů. Město má tři sta bytů. Může jich klidně sto prodat,“ prohlásil Kocanda.

Investiční akce Krumlova jsou zaměřeny jak na rekonstrukce, tak i na výstavbu nových objektů. „Chystáme se na vybudování kanalizace v Polánce a Rokytné. Akce je v zásobníku Státního fondu životního prostředí. Máme velkou naději na získání dotace. V Polánce bychom poté udělali i nový silniční průtah. Připravujeme výstavbu koupaliště a opravu zámku, která by měla směřovat k tomu, aby se k nám vrátila Slovanská epopej,“ přiblížil největší akce Třetina.

V hlasování o rozpočtu neuplatnili svůj hlas zástupci ODS. „Zdrželi jsme se hlasování kvůli dvěma věcem. První je koupaliště. Nejsme proti němu, ale s jeho výstavbou se mělo rok či dva počkat. Investičních akcí v Krumlově na letošek je velmi mnoho a koupaliště se mohlo ještě odložit. Druhou záležitostí, na kterou dlouhodobě upozorňujeme, je to, že by každá příspěvková organizace neměla mít svého ředitele. Dalo by se to jinak zorganizovat, aby se ušetřily peníze na platech. To se v rozpočtu vůbec neobjevilo,“ vysvětlil současný krumlovský lídr ODS Jiří Dvořáček. Zároveň ale pochválil strukturu nového rozpočtu. „Principiálně nemáme s rozpočtem problém. Je dobře sestavený, zpracovaný a čitelný,“ dodal.

Určení priorit

Připomínky k rozpočtu měli i komunisté. Nakonec hlasovali pro jeho schválení. „Neměli jsme zásadní výhrady, proto jsme jej podpořili. Chtěli jsme ale, aby byly nějakým způsobem dané priority investičních akcí, protože si myslíme, že nejdůležitější je dobudování infrastruktury. Další naše připomínka byla k příspěvkovým organizacím Technické a zahradní správy města a Správy majetku města. Ušetřené provozní prostředky jim byly přesunuty do investiční části rozpočtu. Nemohou s nimi již disponovat a mohlo by jim to přinést problémy,“ poznamenal předseda kontrolního výboru František Šlapanský (KSČM).

Krumlovská radnice sice šetří na provozních nákladech, ale hodlá více podpořit aktivity lidí ve volném čase. „Zvedli jsme v rozpočtu částku na veřejnou finanční podporu na milion a půl korun. Půjde tak o tři sta tisíc korun více do občanských sdružení zabývajících se volnočasovými aktivitami,“ podotkl Třetina.

Současné vedení Krumlova uvažuje v delším časovém horizontu, a proto také investiční část rozpočtu má v názvu rok 2022. „Jde o snahu mít město do roku 2022 opravené, čisté a mít veškerou infrastrukturu, ale zároveň také být městem bez dluhů,“ uzavřel starosta.