Nevrátili se ani k návrhu oficiálně snížit počet radních na pět.

„Zastupitelstvo nakonec nehlasovalo o ničem. Nebyli žádní kandidáti na členy rady a návrh na změnu usnesení o počtu členů rady města nenašel podporu už na minulém jednání zastupitelstva," sdělil starosta Krumlova Tomáš Třetina (TOP09).

Stav, kdy městská rada má místo sedmi členů jen pět, podle něj sice není ideální, na funkčnosti ale radě nijak neubírá.

„Dával bych samozřejmě přednost tomu, abychom měli sedm radních, kteří mají na mysli především prospěch Moravského Krumlova a své zájmy a cíle mu podřizují. Současný stav je ale podle všeho maximum možného," dodal první muž města.

Je to prospěšné

Jak vysvětloval již dříve, pro rozhodování rady je oslabení svým způsobem prospěšné v tom, že pro každé rozhodnutí musí zvednout ruku čtyři z pěti členů. Kdyby zastupitelé rozhodli, že městskou vládu bude tvořit pět lidí, stačily by na potvrzení čehokoliv, co rada rozhoduje nebo doporučuje zastupitelům, jen tři hlasy.

Iniciátor návrhu na snížení počtu radních Josef Blaha ze sdružení Nezávislí si stojí za svým.

„Výsledek pondělního jednání je nešťastný. Musel jsem znovu opakovat, že již déle než rok neplníme usnesení zastupitelstva o počtu členů rady. A usnesení jsou od toho, aby je radní a zastupitelé respektovali a řídili se jimi jako zákonem. Pokud je radních jen pět, je třeba usnesení změnit. Pokud se nakonec najdou dva lidé, kteří by tam s nimi chtěli být, může se k celé věci zastupitelstvo vrátit znovu," argumentoval Blaha.

Svůj návrh na oficiální potvrzení pětičlenné rady chce znovu předložit příštímu sezení zastupitelů.

Podle sociálnědemokratické radní Ireny Kočí je ale současný stav udržitelný a formální změnu nevyžaduje. Blahův návrh považuje za samoúčelný.

„Nelze pracovat tak, že někdo bude do téhle věci šťourat, ale sám nominaci do rady nepřijme. Nemá smysl dělat divadélko, volíme si členy rady, ale nikdy nikoho neuvolíme," zlobila se Kočí.

Nevyloučila přitom, že se zastupitelstvo k volbě dvou chybějících radních přece jen vrátí. „Ale až v případě, kdy předstoupí kandidát, který si vyjedná a zajistí podporu. Jinak může rada dál pracovat jako dosud," dodala Kočí.

Opoziční občanští demokraté záležitost s radou podle zastupitelky Kamily Poláchové nyní jen sledují. „Nemáme zájem v této radě zasedat, proto jde celá věc v zásadě mimo nás. Mám za to, že to tentokrát dopadlo podle přání těch, kdo v radě sedí a vše tak může zůstat při starém. Příliš už proto v dohledné době nějaké změny neočekávám," odhadla Poláchová.

Pravděpodobné podle ní není ani doobsazení rady. „Nejsem si příliš jistá, že by se v zastupitelstvu dva další lidé do rady nyní našli. Těžko říct, zda a na kom by se shodla koalice a mimo koalici podporu nejspíš nikdo nezíská," dodala Poláchová.

Střídali zastupitele

Politická jednání jsou v Krumlově složitá mimo jiné i proto, že o jednadvacet židlí v tamním zastupitelstvu se dělí osm partají a žádná nemá víc než čtyři mandáty. Ostatně tři z nich, občanští demokraté, Starostové a nezávislí a Nezávislí, již od voleb kompletně vyměnily své zastupitele vzešlé přímo z voleb. A to za náhradníky, kteří vystřídali nejméně sedm svých kolegyň a kolegů, kteří z různých důvodů složili mandáty.

Město také první půlrok po volbách zůstávalo bez místostarosty. Lidovce Zdeňka Juránka zastupitelé do pozice muže číslo dvě zvolili až loni koncem března.

Později opustili radu postupně dva někdejší členové a od té doby je rada neúplná. Naposledy se zastupitelé marně pokoušeli celou věc řešit v červnu. K žádnému závěru ale nedošli.