Na bouřlivou diskuzi se v pondělí musí připravit zástupci firmy, která hodlá u Moravského Krumlova postavit bioplynovou stanici. Nasvědčuje tomu i poslední zastupitelstvo, kde bylo projednávání stejné věci jedním z nejkontroverznějších témat.

„Bioplynová stanice je problém, který právě teď řešíme. V pondělí o půl páté odpoledne se chystá beseda zástupců firmy s obyvateli města v zasedací místnosti radnice. Očekávám hojnou účast,” pozval starosta města Tomáš Třetina.

V Moravském Krumlově vznikly už dvě petice proti výstavbě stanice. Na nich se dohromady sešlo asi šest stovek podpisů, podepsal se tedy prakticky každý desátý obyvatel města.

„V jedné z petic jsou ale věci, které vyplývají ze špatné informovanosti. Na druhou stranu je vidět, že se lidé o dění ve městě zajímají. A to je jedině dobře. Besedou chceme lidem a zastupitelům města poskytnout maximum možných informací, a to i kvůli budoucímu hlasování,” sdělil Třetina.

O výstavbě bioplynové stanice není dosud definitivně rozhodnuto.„Probíhají zatím přípravné kroky. Například vydání územního rozhodnutí bylo pozastaveno pro nedostatek podkladů. Zastupitelstvo do současné chvíle jen souhlasilo se záměrem výstavby, což je nutná věc k tomu, aby firma vůbec mohla předkládat další dokumenty. V dalším kroku bude projednávat případný prodej městských pozemků. Investor pak bude muset samozřejmě získat i stavební a další povolení,” dodal starosta Moravského Krumlova.

Výtky odpůrců

Odpůrci bioplynové stanice jí vytýkají především nárůst počtu projíždějících nákladních aut a zvýšení prašnosti v okolí přístupových tras.

„Bydlíme u nejhorší silnice v Krumlově. Provoz po této silnici již narostl v rámci vybudování přestupního terminálu na železničním nádraží. Tam i zpět jezdí velké množství poloprázdných autobusů. Jízda po dlažebních kostkách je hlučná, silnici nelze dobře uklízet, a tak téměř veškerý inertní posypový materiál po zimě zůstává na silnici a je zdrojem značné prašnosti,” píše se v jedné z peticí, kterou zastupuje Helena Kocábová.

„Protože konečný povrch silnice není rovný, při průjezdu nákladních automobilů či autobusů dochází často k otřesům našich domů. Nárůst dopravy pak samozřejmě znamená i vyšší koncentraci exhalací. Každé auto navíc znepříjemňuje naše bydlení,” stojí dále v petici.

„I o dopravě surovin do stanice se bude diskutovat na pondělní besedě. Co se týče prachové studie, ta je součástí povinně vypracovávané studie v rámci posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Ta ještě nebyla provedena,” doplnil Třetina.

Podle projektu by moravskokrumlovská bioplynová stanice měla ročně zpracovat přes třiadvacet tisíc tun energetických plodin a vedlejších produktů zemědělství.

Přínosů pro město má být podle investora několik. „Nová pracovní místa, příjem do městského rozpočtu, levné teplo pro významné zaměstnavatele a další,” píše se v prezentaci projektu.

Proti výstavbě je ale už nyní třeba i zastupitelka a bývalá poslankyně Irena Kočí. „Kdyby tam měly být desítky pracovních míst, budu ráda chodit s rouškou na ústech. Ale kvůli čtyřem pracovním místům si přece nenecháme zdevastovat opravenou silnici a znehodnotit nemovitosti,” řekla Kočí při posledním jednání zastupitelstva.