V hodinách tělocviku přestali tělocvičnu navštěvovat asi před rokem. Důvodem bylo rozhodnutí hygieniků ohledně zvýšené koncentrace prachu a plísní.

„Stavební firma zahájila rekonstrukci opravou střešního pláště, položením nové krytiny, výměnou klempířských prvků a odvodňovacího systému. Řemeslníci zateplili strop, dodali nová termoizolační skla a použili i ochranné ocelové rámy," přiblížil starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina.

Tělocvična získala nové obložení stěn s úpravou topení a nové osvětlení. Došlo i na rekonstrukci elektroinstalace, nové malby, nátěry stropu a stěn a modernizaci šaten.

Opravenou tělocvičnu mohou sportovci využívat například pro košíkovou, volejbal, nohejbal, florbal, badminton nebo stolní tenis.