„Provozní část rozpočtu tvoří šestasedmdesát milionů korun, rozvojový rozpočet zahrnuje čtyřiašedesát milionů korun. Provozní rozpočet vychází v mnoha případech z loňského rozpočtu, odchylky zpravidla souvisí s uskutečňováním nových projektů," uvedla vedoucí finančního odboru krumlovské radnice Jana Florianová. Město z této části své kasy posílá zejména příspěvky svým šesti příspěvkovým organizacím.

„Pokud jde o investice, patří k hlavním akcím průtahu a komunikace v Polánce, město také bude svým dílem přispívat na investice do vodovodů a kanalizací v Polánce a Rokytné," informoval starosta Tomáš Třetina. Město má v rozpočtu vyčleněné také peníze na plánované výkupy pozemků pro chystanou lokalitu k bydlení.

„Počítáme rovněž s doplněním atrakcí, tobogánu a skluzavky na letním koupališti. Do rozpočtu se podařilo zapracovat rovněž vybudování zpevněného chodníku mezi ulicemi Okružní a Rakšická," upřesnil starosta.

Vedle chystaných investic město do rozvojové části rozpočtu počítá i splátky úvěrů. „Jde o jistiny čtyř úvěrů v celkové částce necelých devět milionů korun. Od letoška město splácí také úvěr, který loni přijalo v souvislosti se zmiňovaným výkupem pozemků. Na rozvojových výdajích se také významně podílí splátky úvěrů," doplnil Třetina.

Krumlovští si v rozpočtu připravili také rezervy. „Jednak jsou to účelové rezervy na přípravy projektů a veřejnou finanční podporu nebo například investiční rezerva pro nepředvídané situace. Nejvýznamnější je pak rezerva pro přerozdělení určená k dalšímu rozvoji města ve výši téměř třiadvacet milionů korun," shrnul starosta.