Památník holocaustu, historické vojenské mundůry, muzejní sborník, oprava varhan či archeologický výzkum. Na to, i na další věci půjdou letos dotace města Znojma. Nejrůznější kulturní a zájmové spolky, nadace, i jednotlivci se mohou těšit na celkem více než jeden a půl milionu korun. Další skoro dva miliony dostanou dohromady Znojemský hudební festival, Majáles, Wake Up a Znojemský hrozen.

Kromě nich dostanou nejvyšší částku pořadatelé akce Pocta králi 2008. Zastupitelé jim odklepli dvě stě tisíc korun. „26. srpna by se měla za Přemysla Otakara sloužit v Minoritském klášteře, kde po bitvě na Moravském poli asi dvacet let ležel, mše. O hudební doprovod se postará Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. V rámci čtyřdenní akce plánujeme zajímavou historickou konferenci na téma Přemysl Otakar II. Ve Znojmě by měly být k vidění symboly královské moci. Chceme zapůjčit pohřební insignie - královskou korunu a jablko,“ popsal jeden z organizátorů Jiří Ludvík.

Městská pokladna se ale otevře i pro hmotnější věci. Čtyřicet tisíc korun má slíbeno Okrašlovací spolek na výstavbu památníku s připomínkou holocaustu. Ten by měl připomínat synagogu, k jejímuž rozboření došlo na místě dnešního finančního úřadu při takzvané Křišťálové noci.

Nadace na obnovu církevních památek zase opraví, díky osmdesátitisícové dotaci, kamenný kříž v Konicích a vyzdobí takzvanou poklonu v Oblekovicích. „Část peněz chceme použít i na kapesního průvodce nazvaného Poutní cesta ze Znojma ke Třem Dubům,“ uvedl Petr Lazárek.

Přes sto tisíc si na svůj účet připsal Cyklo Klub Kučera. „To jsou peníze, které nám město slíbilo k pokrytí části nákladů za prezentaci Znojma při veletrzích cestovního ruchu a sportu,“ sdělil Čestmír Vala z Cyklo Klubu Kučera.

Podle předsedy kulturní komise Zdeňka Čižmáře rozhoduje při udělení dotace kvalita projektu a řádné využití a vyúčtování předchozích příspěvků. „Potom se všechny žádosti krátí podle toho, kolik peněz zastupitelstvo celkově pro kulturu schválí. Konečné slovo má rada a zastupitelstvo,“ řekl Čižmář.

Ten je s letošní částkou určenou pro kulturu spokojen. „Rozdělovali jsme dohromady tři a půl milionu korun, přičemž v předchozím roce byl do stejné oblasti vložen milion a půl. Letos chceme diskutovat i o tom, jak pravidla pro přidělování městských dotací poněkud změnit,“ dodal Čižmář.

Dotace Znojma do kultury nad 50.000,-Kč
(bez festivalů)

Pocta králi 2008 – honoráře, doprava, pronájem, propagace – 200 000,-
Cyklo Klub Kučera – propagace na veletrh cestovního ruchu – 109 000,-
Nadace pro obnovu církevních památek - obnova památek - 80 000,-
Dyjavánek – doprava, nákup pomůcek – 70 000,-
Sdružení rodičů při ZŠ JUDr. Mareše – více věcí, celkem – 70 000,-
Římskokatolická farnost Louka - oprava barokní skříně varhan - 60 000,-
Jihomoravské muzeum ve Znojmě – výstava, sborník - 60 000,-
Taneční country skupina Zuzana – materiální zajištění – 50 000,-

Daniel Smola, Sylva Pavlačková