Koukol polní je štíhlá rostlina s nachově fialovými květy, dříve obtížný plevel rostoucí především v ozimém obilí, nyní v České republice rostlina kriticky ohrožená.

Koukol polní právě vykvetl v Národním parku Podyjí.